Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sobitus- ja erirühmad

Sobitus- ja erirühmad

  • Sobitusrühma kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Rühmas on laste suurim lubatud arv, vastavalt erivajadusega laste arvule kolme võrra väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades iga erivajadusega lapse kohta.
  • Kehapuudega laste rühma võetakse füüsilise erivajadusega lapsi. Rühma täituvus on kuni 12 last.
  • Tasandusrühma võetakse kõnepuude ja -häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lapsi. Rühma täituvus on kuni 12 last.
  • Arendusrühma võetakse mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lapsi. Rühma täituvus on kuni 7 last.
  • Meelepuudega laste rühma võetakse nägemis- ja kuulmispuudega lapsi. Rühma täituvus on kuni 10 last.
  • Liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kellel esineb kaks või enam puuet. Rühma täituvus on kuni 4 last.
  • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma võetakse autismispektri häirega lapsi. Rühma täituvus on kuni 4 last.


Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad: https://info.haridus.ee/asutused/lasteaed
Vabad kohad erirühmades: https://info.haridus.ee/asutused/lasteaedvaba

Kui kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja) on soovitanud lapsele õpet sobitus- või erirühmas ja soovite kohta vastav rühmas, siis palun võtke ühendust vastava lasteaia direktori või Haridusametiga ([email protected]), lisades kirjale manusena Rajaleidja soovitus.

Koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitusel sobitusrühmas sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse vanem vabastatakse kohatasu maksmisest alates avalduse esitamisest kuni õppeaasta lõpuni (31. august), kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalsel aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. 

Tugiteenused Tallinna lastele ja lastega peredele
https://www.tallinn.ee/et/sotsiaaltoetused-ja-teenused-lapsele
 

Lisainfo:
Anastasia Arju
Peaspetsialist, [email protected]  telefon 640 4977

 

Viimati muudetud 21.02.2024