Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Vormsi Lasteaias viibisid Erasmus+ projekti raames külalised Türgist

Juunikuu esimestel nädalatel võõrustas Vormsi Lasteaed Erasmus+ Vet Traineeships projekti raames Eestis viibivaid praktikante Türgist. Külalised õpivad Türgi lõunaosas, Karabuk linnas asuvas Karabuk Yehya kEmal Beyalti rakenduskõrgkoolis alushariduse valdkonnas ning soovivad tulevikus saada lasteaiaõpetajateks.

Tegemist oli Erasmus+ projekti jätkuga 2020. aasta veebruaris alguse saanud projektile Child Development and Education ehk Laste areng ja haridus. Projekti käigus tutvusid Türgist pärit tulevased lasteaiaõpetajad Euroopa alusharidussüsteemiga ning said teadmisi erinevatest metoodikatest.

Meie lasteaias kogusid uusi teadmisi õppe- ja kasvatustegevuste metoodikatest kaks 5-liikmelist üliõpilaste gruppi koos oma õppejõududega. 

Läbi ringkäigu lasteaia ruumides ja õuealal ning õppetegevuste vaatlemise ja ka nendes osalemise kaudu said külalised aimu meie lasteaias kasutatavatest metoodikatest ja tegevussuundadest. Tutvuti lasteaia rühma- ja üldkasutatavate ruumidega sealhulgas ujulaga. Jalutati lasteaia õuealal ning uudistati kasvuhoonet, kompostimisvõimalusi, putukahotelle, permapeenraid ja rühmade taimekaste.

Külalised osalesid Limpsikate ja Krõllide rühma robotundides, said ise ka mitmeid roboteid katsetada ning tutvusid lasteaia nutitoa ja selles paiknevate haridusrobotitega.

Veel osaleti Krattide rühmas putukate teemalises tegevuses, millesse oli põimitud ka Kiusamisest vabaks! metoodika elemente, nagu “Sõber Karu tundemäng” ja massaažiring. Külalised said jälgida ka Rüblikute liikumistegevust, ning osaleda Õunakeste rühma muusika- ja kunstitegevustes. Samuti viibis üks külaliste grupp lasteaia õuepäeval ning sai osa erinevatest hommikustest õuetegevustest.

Kuna meie lasteaias rakendatakse kuues rühmas teist aastat projektõpet, oli külalistel võimalik Krattide rühmas läbiviidud projektide näitel tutvuda projektõppe, selle olemuse ja võimalustega.

Külalised Türgist kogesid enda jaoks palju uut ja huvipakkuvat ning jäid meie lasteaiast saadud teadmiste ja elamustega väga rahule.

Allikas: Tallinna Vormsi Lasteaed