Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegus õpilasesindus

Tegus õpilasesindus

Eesmärk: Märgata ja tunnustada aktiivseid ning tegusaid õpilasesindusi, kelle tegevus on inspireerivaks eeskujuks teistele.

Tunnustatavad: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide õpilasesindused.

Esitajad: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide personal, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu, lapsevanemad.

Hindamiskriteeriumid

Tegus õpilasesindus on:

  • vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;
  • õpilaste õiguste ja huvide kaitsja, õpilaste eestkõneleja ning õpilaste ühtsustunde kujundamisse panustaja;
  • pakkunud põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu põnevamaks muutmiseks ning arendanud õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahelist suhtlust;
  • teinud õpilasesinduse tegevuse eri osapooletele nähtavaks ja tutvustanud ka õpilasesinduse paremat kogemust kooliväliselt, sh kajastanud süsteemselt oma tegevust eri kanalite kaudu;
  • inspireeriv eeskuju teistele õpilasesindustele ja teinud koostööd teiste koolide õpilasesindustega.

Konkursi korraldus:

  • Konkursil on dokumendivoor ja vajadusel veebi vahendusel esitlusvoor.
  • Kandideerimise aluseks on vastavalt statuudile vabas vormis tegevuste ja tulemuste põhjendused (kuni 7000 tähemärki) või audio/videokokkuvõte (kuni 5 minutit, kuni 65MB). Taotlusvormi võib lisada lingi audiole/videokokkuvõttele. Audio/videokokkuvõtte mitte esitamisel peab olema esitlusvoorus valmisolek esitleda oma teo kokkuvõtet komisjonile ja vastata komisjoni küsimustele.
  • Kandideerimisel tuleb esitada õpilasesinduse kontaktandmeid (õppeasutus, vähemalt ühe õpilasesinduse liikme kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail) ja kandidatuuri esitaja nimi ning kontaktandmed (telefon, e-mail).
  • Otsuse esitlusvooru pääsemiseks ja tunnustuste omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg: Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill 2022. Taotlusi saab esitada siin.

Tunnustamine: Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul üritusel, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Statuut printimiseks

Ühte ja sama kandidaati ei tunnustata kolmandat aastat järjest.

Viimati muudetud 16.03.2022