Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendus koolis

Tervisedendus koolis

Kooli üks ülesannetest on arendada koolikeskkonda sellisel viisil, et see aitaks hoida ja tugevdada nii õpilaste kui ka koolitöötajate tervist. Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes vähem stressi, rohkem rahulolu ja koolirõõmu ning paremaid õpitulemusi.

Tervistedendavaid tegevusi koolis koordineerib ja hindab kooli tervisenõukogu.

Heal tasemel tervisedendus tõstab kooli mainet ja õpetab inimesi tegema koostööd, sest tervise hoidmine nõuab meeskonnatööd eri valdkonna inimeste vahel.

Eestis on mitmeid võimalusi koolielu paremaks muutmiseks ja üks nendest on maailmas tuntud ja edukas Tervist Edendava Kooli liikumine. Liikumise eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Liikumisega on liitunud rohkem kui 40 Euroopa riigi koolid.

Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes on omaks võtnud tervist edendavate koolide liikumise visiooni.

TEK_logo

Tervist edendavate koolide tegevus toetub koostöö printsiibile füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil, tegevusse on kaasatud nii õpilased, õpetajad, kooli personal kui ka lapsevanemad. Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab arenemist järjest rohkem sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed. 

Tervist Edendavate Koolide 10 printsiipi

Eestis on ligi kakssada tervist edendavat kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Tallinna TEK võrgustikku kuulub 35 kooli.

Tervist edendavad koolid Tallinnas 

Võrgustikku kuulumine loob head eeldused tõhusaks koostööks paikkonnas, annab võimaluse teiste võrgustiku liikmetega häid praktikaid ja kogemusi vahetada, pakub võimalust osaleda erinevatel võrgustiku üritusel, võimestab ja motiveerib olema teistele eeskujuks tervise ja heaolu edendamisel.

Lisainfo

Age Tamm, tervisedenduse vanemspetsialist

Tel  616 4010 / 53 22 6049

E-post [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024