Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendus Tallinna lasteaedades

Tervisedendus Tallinna lasteaedades

Lasteaed on lapsevanema kõrval lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus on võimalik õpetada tulevasi täiskasvanuid juba maast madalast väärtustama tervist ja tervislikku eluviisi.

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustik. TEL-võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas. 

Tallinna TEL-võrgustikku kuulub 01.06.2021 seisuga 96 lasteaeda, moodustades umbes neljandiku Eesti võrgustiku liikmetest. 

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja võrgustikuga ning laste tervist ja heaolu lasteaias edendada aitavate juhendmaterjalidega saab tutvuda Tervise Arengu Instituut (TAI) kodulehel.

TEL

Lisainfo

Age Tamm
Hariduskorralduse osakonna tervisedenduse vanemspetsialist
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024