Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetused huvikoolis õppivale lapsele

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.  

Lisainfo toetuse taotlemise tingimuste ja linnaosade kontaktide kohta siit. 
Sissetulekust sõltuvaid toetusi on võimalik lapsel saada maksimaalselt 350 eurot kalendriaasta jooksul juhul, kui inimesel on õigus toetusele.

Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. 

Vähekindlustatud perede lastele huviõppe toetamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 7. 10. 2021 määrus nr 24 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (§14 lg 2).

 

Lisainfo

Kaisa Orunuk
Noorsootöö osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
kaisa.orunuk@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud 31.08.2023