Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab 57 üldhariduskooli ja üks ametikool, seal hulgas: 1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 42 gümnaasiumi ja 2 täiskasvanute gümnaasiumi. 

Koolide kontaktid

Koolide asukohad kaardil

Lapsevanemaid nõustavad vajadusel haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid (koolide kuraatorid).

Koolide asutamise ajad ja endised nimed 

Õppekava

Õppekava on kooli tegevuse alusdokument, kus on kirjas kõik õppetöö korraldamisega seonduv.

Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Iga kooli õppekava on leitav kooli veebilehelt. 

Õppeaasta prioriteedid

Lisainfo

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
viivi.lokk@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 27.01.2022