Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia kohatasu uuest aastast jätkuv soodustus eeldab katkematut sissekirjutust

Lasteaia kohatasu uuest aastast jätkuv soodustus eeldab katkematut sissekirjutust

Lasteaiamudilaste ema-isadel tasub nüüd teada, et linnalt jätkuva lasteaia kohatasu toetuse ja soodustuse saamiseks peab nii laps kui vähemalt üks vanem olema katkematult pealinna elanikud. Vormistades end vahepeal kasvõi üürikeseks ajaks mõne teise linna või valla elanikuks lasteaia kohatasu toetus ja soodustus lõppevad kuni aasta lõpuni.

Tallinna Suurperede Klubi juhatuse esinaise Ele-Liis Kreeki ja tema abikaasa peres kasvavad neli tütart: Tallinna Tehnikagümnaasiumi esimese klassi õpilane Emili, kuueaastane Keili, kaheaastane Hedli ja kahekuune Lilli. „Mina olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, olnud valdava osa elust pealinnas toimetamas ja siia ka sisse kirjutatud,“ rääkis pereema Ele-Liis. „Vaid korraks, kui kolisime 2015. aastal Keila-Joale oma majja, kirjutasin end Harku valda sisse, aga kui esimene laps läks lasteaeda, sai ta Tallinna linna sisse kirjutatud, ning mind niisamuti.“

Tänasel hetkel on Tallinnasse sisse kirjutatud Ele-Liisi neljast lapsest kolm, kelledest vanim käib pealinna koolis, teine lasteaias ning kolmas on lasteaia ootejärjekorras. „Meie ei ole siia-tänna pendeldanud ja kuna olime Tallinna sisse kirjutatud ja elu seal ka toimus, panime ka vanima lapse pealinna kooli, ning jäime katkematult Tallinnasse,“ lisas Ele-Liis. Küll aga on Ele-Liisi abikaasa olnud 2015. aastast alates sisse kirjutatud Harku valda ning oli pealinna elanikuks registreeritud ainult esimese lapse sünni ajal.

Tallinna toetused on suureks abiks

„Tallinna linn on teistest omavalitsustest palju sõbralikum nii lasteaiakohtade kui lasteaia asukoha saamise mõistes ning samamoodi toidu ja vanema osaluse katmise kuludelt,“ tunnustas Ele-Liis. „Tänasel hetkel on meil sellest väga suur abi, et oleme Tallinnasse sisse kirjutatud ning lasteaias käiv tütar saab 8,54 euro suurust arvel kajastuvat toetust ning kohatasu on jätkuvalt 71,25 eurot kuus. Oleme praegu väga rahul ega kipu absoluutselt kuhugi mujale.“ Ema usub, et ka pere pisim tütar saab tallinlannaks kui asutakse lasteaiast mõtlema.

Et Kreekide vanuselt teine tütar Keili läheb sügisel kooli, peab pere nüüd lähima kümne päeva jooksul välja mõtlema, kas temagi läheb õega samasse linna kooli või peab ta Harku valda sisse kirjutama, juhul kui tahaks teda sinna kooli panna.

„Tallinna variant tundub meile igatpidi paindlikum ja mõistlikum,“ märkis Ele-Liis. „Vanem tütar Emili on väga rahul oma tehnikagümnaasiumiga, nii et tegime tema jaoks tõesti väga õige valiku. Kuigi ta suvel kartis, et ei tunne ei kooli, õpetajaid ega õpilasi, on ta täna väga rahul ja tal läheb koolis hiilgavalt.“ Logistiliselt on see kõigile väga mugav, sest nooremad lapsed käivad kohe üle tee lasteaias. „Ka hommikune logistika on väga käepärane,“ lisas Ele-Liis.

Tõsi küll, värske suurpere järgmine murekoht on nüüd hoopis suurem auto soetada, sest arvestades kahe väiksema lapse turvatoole, ei mahu neli last koos ema-isaga enam kuidagi tavalise mahutavusega. „Täna tähendab terve perega liikumine ikkagi kahe autoga sõitu, sest ühte enam ei mahu,“ nentis pereema.

Kahene Hedli on veel lasteaia järjekorras. „Tegelikult oleks ta saanud õega samasse lasteaeda pooleteise aasta pealt, aga lükkasime järjekorra edasi, sest oli teada, et kohe-kohe sünnib veel üks laps ja siis on lihtsam, kui kõiki neid muudatusi korraga ei pane väikese lapse õlule, seda enam, et ma nagunii olen kodune,“ tõdes Ele-Liis. „Nüüd mõtlen, millal oleks õige aeg – vahest võiks  Hedli hakata uuest aastast alates mõnel päeval lasteaias käima, et lihtsalt mängida – ta on harjunud, et suurte õdedega saab mängida, nüüd aga on suured õed päeval ära.“ See on emale mõttekoht, sest samas ei tahaks ta kaheaastast üldse veel lasteaeda viia, kuni ta ise kodune on. „Otsin isikliku valmisoleku momenti, et seda sammu ette võtta,“ naeris Ele-Liis.

Lasteaia kohatasu jätkub katkematult tallinlastena püsinutel

„Et jätkuks seesama lasteaiaga kohatasu suurus, mis oli ka 2021. ja 2022. aastal, peab nüüd vähemalt üks vanem ja laps olema 31. detsembri seisuga ja sealtmaalt edasi katkematult Tallinna elanik,“ selgitas Haridusameti eelarve osakonna juhataja Nele Matsutsa. Ta paneb südamele, et ema-isad, kel on plaan oma mudilane 2023. aasta sügisest lasteaeda panna, selle peale juba täna – napilt enne aastalõppu – mõtleksid.

Lasteaia kohatasu muudatusest teavitab ka vastav määrus: alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse saamise ja kohatasu vabastamise taotluse esitamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Antud muudatus puudutab toetust linnaelanikule, mis lasteaias on järgmisel aastal 17,20 eurot ja ujulaga lasteaias 18,89 eurot, mispuhul vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud. Ka vanema osast vabastamiseks – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – peavad taotleja ja laps olema katkematult linna elanikud.

„Mõiste „katkematult“ ongi uus nüanss, mis määrusesse sisse tuli, ehk 31. detsembri seisuga ja edaspidi peab olema katkematult, kogu aasta läbi linna elanik,“ rõhutas veel kord Nele Matsutsa. „See on põhiline muudatus, mis jõustub 2023. aastast ning on eelduseks, et lasteaia kohatasu vanemale ei suurene.“

Et lasteaiakoha tasu jääks samale tasemele, 71 euro ja 25 sendi peale, ei pea lapsevanem seda eraldi taotlema, vaid tingimustele vastavust kontrollib haridusamet automaatselt. Et aga kohatasu vabastust saada, peab seda lapsega samal aadressil vanem taotlema läbi iseteeninduskeskkonna: info.haridus.ee/lasteaiakoht 

Alampalga tõus pealinna lasteaedade kohatasu ei tõsta

Töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 725 euroni ning see tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu era- ning avalikus sektoris. Samuti suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, näiteks tõuseb vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu. Kuigi töötasu alammäära tõus võib kaasa tuua ka kohalike omavalitsuste makstavate toetuste ning hüvitiste tõusu, võib see mõjutada ka pakutavate teenuste hindu, nagu näiteks lasteaia kohatasu, kui kohalik omavalitsus on need sidunud töötasu alammääraga.

„Kui enamik omavalitsusi tõstab järgmisel aastal vanemate poolt makstavat kohatasu ja toiduraha, siis Tallinn seda ei tee,“ rõhutas Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski. „Meie jätkame lasteaia kohatasu külmutamisega, mille tulemusena säästab pere ligi 200 eurot aastas.“ Ka abilinnapea Vadim Belobrovtsev kinnitas, et arvestades üldist elukalliduse kasvu, jääb lasteaia kohatasu praegusele tasemele, pakkumaks tuge väikeste lastega peredele. „Juba 2021. aastal muutsime lasteaia kohatasust vabastamise põhimõtteid ning kaotasime lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest,“ täpsustas Belobrovtsev. „Selle katteks on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 4,6 miljonit eurot.“

Nele Matsutsa lisas, et lasteaia kohatasu on fikseeritud, moodustades alampalgast 12,2 protsenti ning ujulaga lasteaias 13,4 protsenti. „2021. aastal oli palga alammäärast tulenev lasteaia kohatasu vanemale 71,25 eurot kuus,“ jätkas Matsutsa. „Linnajuhtide soov oli, et see jääks samale tasemele. 2022. aastast toodi sisse muudatus, et Tallinna linna elanikule tekib lasteaia arvele toetuse rida: näiteks lõppeval aastal oli kohatasu vanema osa 79,79 eurot, ning arvele tekkis eraldi rida „Tallinna linna toetus“, miinus kaheksa eurot ja 54 senti, nii et kokku oligi summa arvel 71,25 eurot.”

Matsutsa ütles, et järgmisel aastal alampalk suureneb ning tõuseb ka vanema osa ehk kohatasu ja nüüd ei ole toetus enam 8,54 eurot, vaid 17,20 ja ujulaga lasteaias 18,89 eurot. „Et seda saada, ehk et jätkuvalt oleks arve lõppsumma 71,25 eurot ka järgmisel aastal, peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht olema 2022. aasta 31. detsembri seisuga Tallinn, ning seda ka edaspidi, katkematult,“ lausus ta.

Kui kirjutada end kasvõi üheks päevaks pealinnast välja ja tulla seejärel tagasi Tallinna, ei saa lasteaia kohatasu toetust enam aasta lõpuni.

Kõik lasteaia soodustused ja vabastused on leitavad Haridusameti kodulehelt:

https://www.tallinn.ee/et/haridus/soodustused-ja-toetused-tallinna-lasteaedades

 

Allikas: Krista Kiin, Pealinn