Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

"Märka ja aita!" erakorraline abi advendiajal

Meil on põhjust tunda suurt uhkust ja heameelt, et heategevusprogramm „Märka ja aita!“ on nüüdseks juba üle kümne aasta jätkuvalt elujõuline ja valmis pakkuma lastele materiaalset tuge.

Alates 2018. aastast keskendub „Märka ja aita!“ erakorralistele juhtumitele, mille tagajärjel on lapsed sattunud abivajaja seisu. Abi võib küsida küll kogu aasta jooksul, kuid eriti hea aeg on seda teha praegu, jõulude eel

Selleks tuleb haridusasutuse direktoril kirjutada vabas vormis põhjendatud taotlus ning saata see aadressile markajaaita@haridus.ee hiljemalt 20. novembriks. Taotlust sõnastades on vaja arvestada isikuandmete kaitse seadusega.

Kui taotlus loetakse abikõlblikuks, antakse sellest teile teada. Seejärel läheb haridusasutuse esindaja (sotsiaalpedagoog, õpetaja või direktor ise) lapsega „Märka ja aita!“ partneriks olevasse kaubanduskeskusesse ning ostab toetuseks antud summa eest lapsele vajaliku kauba. Täpsema juhise abi osutamiseks annab teile heategevusprogrammi meeskond. 

Neljateistkümne tegevusaastaga oleme rõõmu valmistanud juba sadadele lastele, kes on saanud uusi talveriideid ja -jalanõusid, spordiriideid, koolitarbeid, mänguasju ja palju muud. Kõige selle hankimiseks on õla alla pannud meie koolid ja lasteaiad oma rohkete heategevusprojektidega, lisaks haridusametile on kaasa löönud veel ka haridustöötajate ametiühing, mitmed ettevõtted ja eraisikud. 
„Märka ja aita!“ egiidi all või ka sellest eraldiseisvalt oleme aidanud haigeid lapsi lastehaiglas, eakaid inimesi vanadekodus ning hüljatud loomi varjupaigas. Oleme hakanud vaderiks loomaaia asukatele ning löönud kaasa teistes heategevusprojektides. Nii see võikski jääda – märkame, hoolime ja aitame, sest see on osa inimeseks olemisest.

Jätkuvalt on väga teretulnud ka annetused „Märka ja aita!“ toetuseks, sest vahel märkamisest ja hoolimisest üksi ei piisa. Annetused on oodatud Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011, oma annetuse saad teha ka SIIN!
 
„Märka ja aita!“ juhtrühma liikmete nimel
Tallinna Haridusamet