Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tähekese lasteaed tõstab õpetajate enesetõhusust eesti keeles õpetamisel

Septembris avati Tallinna Tähekese lasteaias ettevalmistav õpiring eestikeelsele haridusele üleminekuks.

Õpiringis osaleb kuus õpetajat ja seda juhendab Mariia Reiko.

Esimesel kohtumisel püstitati kaks eesmärki:
  1. Materjalide kogumiku loomine. Õpiringis osalejad koguvad ja jagavad häid materjale ja ideid, mida saab kasutada rühmas eestikeelsete tegevuste läbiviimisel. Materjalid töötatakse läbi ja kõik lasteaia õpetajad saavad neid vajadusel kasutada.
  2. Erineva keeletasemega lastele hommikuringi läbiviimise juhendi väljatöötamine ja piloteerimine. 
Pikaajaline siht on õpetajate enesetõhususe tõstmine eesti keeles õpetamisel. Õpiringis osalejad õpivad koostöiselt, toetavad üksteist ja jagavad kogemusi. Koostöine õppimine suurendab osalejate motivatsiooni ja võtab maha pinget. Esimese poolaasta õpiringi programm on välja töötatud, ootame häid tulemusi ja loodame, et meie õpetajad saavad õppides palju rõõmu ja eduelamusi.