Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Haridusamet alustab taas tasuta veebikoolituste sarjaga „Digilõunad“

Tallinna Haridusamet alustab taas tasuta veebikoolituste sarjaga „Digilõunad“

Tallinna Haridusamet alustab taas tasuta veebikoolituste sarjaga „Digilõunad“, mis on suunatud lasteaedade ja koolide personalile eesmärgiga tõsta lastega töötajate digi- ja meediapädevust. Kõik huvilised on oodatud osalema veebikoolitustel, mis toimuvad aprillikuus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13:30-14:30 Teamsis. Kui aga kellelgi pole võimalik koolitusel otse osaleda, on võimalik hiljem järele vaadata – selleks on vajalik end eelnevalt registreerida.

Veebikoolituse sarja ajakava:
 • 02.04 kell 13:30-14:30 "Õppemängud veebis, lihtsate õppemängude loomine ja kasutamine ning veebiraamatu loomine koos lastega" Tallinna Vormsi Lasteaia õpetajad Marge Leitalu ja Miina Paugus
 • 04.04 kell 13:30-14:30 „Digiportfoolio-õnneliku õpetaja õpitee“ Kihnu Lasteaia õpetaja Hanna Lopato ja õpetaja-haridustehnoloog Kristi Mägi
 • 09.04 kell 13:30-14:30 “Õpetajad ja AI: kuidas tehisintellekt muudab õppimist“ Kelly Olvi
 • 11.04 kell 13:30-14:30 „Digiprügi“ Raina Jürgens, Telia Eesti AS
 • 16.04 kell 13:30-14:30 "Lastega digiteadlikuks" Kertu Abras 
 • 18.04 kell 13:30-14:30 “Tehisintellekti ja uute tehnoloogiatega kaasnevad ohud“ Henrik Trasberg, uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik
 • 23.04 kell 13:30-14:30 „Mida võiks õpetaja teada küberkiusamisest?" SA Kiusamisvaba Kool sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial
 • 25.04 kell 13:30-14:30 „Digiturvalisuse õpetamine mängude kaudu“ Inger Klesment

Sisud:
 • 02.04 kell 13:30-14:30 "Õppemängud veebis, lihtsate õppemängude loomine ja kasutamine ning veebiraamatu loomine koos lastega" Tallinna Vormsi Lasteaia õpetajad Marge Leitalu ja Miina Paugus
Digilõunal tulevad tutvustamisele mõned laia õppemängude valikuga ingliskeelsed veebilehed. mis on tasuta kättesaadavad. Nende hulgast leiab erinevaid valdkondi ja teemasid hõlmavaid mänge programmeerimisest kuni kunsti ning muusika loomiseni. Toredad ja kaasahaaravad mängud sobivad nii uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, kui ka olemasolevate teadmiste kinnistamiseks. Välja toodud keskkondadel on kerge orienteeruda, mistõttu sobib ka õpetajatele, kes inglise keeles ennast väga kindlalt ei tunne.
Lisaks uurime, kuidas luua ja kasutada lihtsat kuid mitmekülgseid võimalusi pakkuvat "loosirtast" (Random Name Picker), milliseid võimalusi pakkub veebiraamatu loomiseks kieskkond StoryJumper ning miliseid mänge on võimalik luua H5P malle kasutades.
Digilõuna viivad läbi Tallinna Vormsi Lasteaia õpetajad Marge Leitalu ja Miina Paugus.

SIHTGRUPP: LASTEAIA PERSONAL
 • 04.04 kell 13:30-14:30 „Digiportfoolio-õnneliku õpetaja õpitee“ Kihnu la õpetaja Hanna Lopato ja õpetaja-haridustehnoloog Kristi Mägi,
Koolituse käigus  tutvutakse Google drive`i näitel digiportfoolio loomise võimalusega. Tutvustatakse kaht erinevat õpetaja digiportfooliot, mis põhinevad õpetaja kutsestandardil ( tase 5). Tuuakse palju praktilisi nippe ja näiteid, mis toetavad õpetajat enese analüüsimisel. Tutvutakse digiportfoolio eelloo ja saamislooga. Koolitusel osalejad saavad vastused küsimustele, miks eelistada digiportfooliot paberkandjal loodud portfooliole?  Koolitust viivad läbi õpetaja Hanna Lopato ja õpetaja-haridustehnoloog Kristi Mägi, kes on diportfooliot kasutanud juba üle aasta. Õpetajaid toetab lasteaia direktor Eve Kalimulina, kelle jaoks digiportfoolio on hea töövahend õpetaja professionaalses arengus. Digiportfoolio loob võimaluse igal ajahetkel sinna lisada tema isikupäraga seonduvaid materjale- see on õpetaja arengulugu ja õpitee just talle omastes värvides.
Koolitusele on oodatud osalema lasteaia õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid ja kõik teised, kes tunnevad huvi enese analüüsimise vastu digikeskkonnas. 

SIHGRUPP: LASTEAIA ÕPETAJA, ÕPPEALAJUHATAJA, DIREKTOR JA KÕIK TEISED, KES TUNNEVAD HUVI ENESE ANALÜÜSIMISE VASTU DIGIKESKKONNAS
 • 09.04 kell 13:30-14:30  „Õpetajad ja AI: kuidas tehisintellekt muudab õppimist“ Kelly Olvi
Õpetajad ja AI: Kuidas tehisintellekt muudab õppimist“ on koolitus, mis juhatab õpetajad läbi ChatGPT ja AI kasutamise hariduses, keskendudes turvalisusele, õpilaste juhendamisele ja õpetamisprotsessi efektiivsemaks muutmiseks. See lühikursus varustab õpetajaid teadmiste ja oskustega, et rakendada AI-d õpetamisel tõhusalt ja vastutustundlikult.

SIHTGRUPP: KÕIK HUVILISED
 • 11.04 kell 13:30-14:30 „Digiprügi“ Raina Jürgens, Telia Eesti AS
Anname ülevate, kuidas meie digimaailm ning meie harjumused digimaailmas mõjutavad keskkonda, kuidas tekib digiprügi ja mis see üldse on. Mis seos on haridusele ja digimaailmal ning kas on olemas nutikaid nippe, kuidas on digimaailma korrastada.

SIHGRUPP: KÕIK, KELLEL DIGIMAAILMAGA KOKKUPUUDE
 • 16.04 kell 13:30-14:30 "Lastega digiteadlikuks" Kertu Abras 
Digilõunal antakse lühike ülevaade, kuidas muuta digivahendite kasutamine lapse jaoks lihtsaks ja arusaadavaks. Arutletakse selle üle, kuidas kaasata lapsi erinevate digitaalsete vahendite õppimise ja õpetamise protsessi ning kuidas lõimida digitehnoloogiat ühistegevustesse.

SIHTGRUPP: LASTEAIA PERSONAL
 • 18.04 kell 13:30-14:30 “Tehisintellekti ja uute tehnoloogiatega kaasnevad ohud“ Henrik Trasberg, Uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise õigusnõunik
Eesmärk on tõsta teadlikkust ja valmistada ette haridustöötajaid, et paremini navigeerida kiiresti areneva tehnoloogiaga kaasnevate mõjude tingimustes. Koolitus keskendub tehisintellekti ja uute tehnoloogiate leviku ja kasutuselevõtuga kaasnevatele võimalikele ohtudele, sh haridusvaldkonnas. Näiteks arutleme, kuidas need tehnoloogiad mõjutavad inimeste privaatsust ning mis mõju on tehisintellekti võimaldatavatel süvavõltsingute ja valeinformatsiooni genereerimisel ja levikul. Käsitleme tehisintellekti usaldusväärsusega seotud küsimusi. Samuti vaatame, mis on tänased regulatiivsed jm arengud, et neid ohte adresseerida.

SIHTGRUPP: LASTEAIA PERSONAL
 • 23.04 kell 13:30-14:30 „Mida võiks õpetaja teada küberkiusamisest?" SA Kiusamisvaba Kool sisujuht ja juhatuse liige Kristiina Treial
Digilõunal uurime lähemalt, mis on küberkiusamine ja miks see on probleem. Vaatame ka, mida selle ennetamiseks ja peatamiseks teha saab. Arutame, millal on küberkiusamine kooli asi.

SIHTGRUPP: KOOLI PERSONAL
 • 25.04 kell 13:30-14:30 „Digiturvalisuse õpetamine mängude kaudu“ Inger Klesment
1. Millised on 5-10a lastega seotud digiturvalisuse probleemid?
2. Kuidas lasteaias ja esimeses kooliastmes nende teemadega ennetavalt läbi mängude tegeleda?

SIHTGRUPP: LASTEAIA JA ALGKLASSI ÕPETAJA

Registreeru Digilõunale siit: https://fienta.com/et/veebikoolitussari-digilounad-registreerumisvorm-85953