Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Tallinna Tondiraba Huvikooli (Punane tn 69) kohvikuruumide üürile andmiseks.

Foto: L. Verbitskaja
1. Äriruumide kasutamise tingimused:
1.1 äriruumid antakse üürilepinguga kasutusse 5 aastaks;:
1.2 äriruumide kasutusotstarve: toitlustus ja jaekaubandus;
1.3 äriruumide söögisaal on sisutatud mööbliga (söögilauad, toolid, müügilett, kapid). Üürnik sisustab köögiruumi seadmete ja köögitehnikaga;
1.4 äriruumide üüri alghind on 1310,4 eurot (8,00 eurot/m²)  kalendrikuus, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusega;
1.4.1 üürileandja kollektiivpuhkuse ajal (maksimaalselt 3 nädalat suvel) kehtestatakse 100% üürivabastus;
1.5 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
1.6 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.
2. Äriruumide kasutamise eritingimused:
2.1 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;
2.2 äriruumide üür suureneb lepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast alates igal aastal 1. jaanuaril 2%;
2.3 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab äriruumide üleandmisest;
2.4 üürnik kohustub kohviku pidamisel järgima toiduseaduse, töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, töösisekorra ja tuleohutuse eeskirja ning teisi õigusaktidega kehtestatud nõudeid; 
2.5 pakkumuse esitajal ei tohi olla maksuvõlga ega rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.
2.6 üürnik tagab üürileandjale võimaluse kasutada söögisaali oma ürituste korraldamiseks. Üürileandja teatab üürnikule söögisaali kasutamise aja vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist.
3. Pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht: hiljemalt 26.08.2022 kell 10.00, Tallinna Haridusameti kantselei, Estonia pst 5a III korrus. 
4. Pakkujatel esitada kirjalik pakkumus kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud.
5. Pakkumus peab sisaldama:
5.1 andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku (sh FIE ) puhul nimi, äriregistri kood, asukoht (aadress), kontakttelefon, e-post);
5.2 pakkuja senise tegevuse lühikest tutvustust, äriruumide kasutamise kava (toitude valiku tutvustust) ja kontaktisiku andmeid;
5.3 pakkuja kinnitust, et eelpool esitatud tingimused on arusaadavad ja nõusolekut vara kasutamiseks käesoleval pakkumisel kehtestatud tingimustel;
5.4 sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumussummat eurodes. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5.5 pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja nime koos allkirjaga, kontaktandmeid, ametikohta ning vajadusel esindamise alust (kui volikirja alusel);
5.6 dokumenti tagatisraha tasumise kohta.
6. Pakkumise tagatisraha suuruseks on 1311 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei SEB pank AS arvelduskontole IBAN: EE311010220061053015; viitenumber: 5006050050050318, selgitus: Tagatisraha, enampakkumine “Punane tn 69, Tallinna Tondiraba Huvikooli kohvik, [enampakkuja nimi]“.
7. Pakkumisi hinnatakse nende võrdlemise teel ja hindamise aluseks on kõrgeim pakutud üür ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse. 
8. Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 640 4659 või e-posti aadressil aveli.ainsalu@tallinnlv.ee
9. Äriruumidega on võimalik tutvuda,, eelnevalt aeg kokku leppides Tallinna Tondiraba Huvikooli majandusjuhatajaga Nadezda Nikolajeva, telefon:  55556765, e-post: majandus@tondiraba.edu.ee
10. Fotod kohviku ja köögi ruumidest on leitavad siit
Foto: Tondiraba tantsuteater Focus. L. Verbitskaja