Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Haridusametis asus tööle tervisedenduse spetsialist lasteaedade suunal

Tallinna Haridusametis asus tööle tervisedenduse spetsialist lasteaedade suunal

Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituut, üheskoos maakondlike arenduskeskuste ja omavalitsusliitudega on alustanud üle-eestilise koostööprojektiga tervisedenduse suunal. Hea meel on tõdeda, et riik on märganud tervisedenduse olulisust ja vajalikkust ning loonud üle Eesti haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti ametikohad, pöörates suuremat tähelepanu ennetusele. Tänu eelmainitud projektile on lisaks varasemalt Tallinna Haridusametis töötanud tervisedenduse vanemspetsialist Age Tammele tööl nüüd ka spetsialistina Kristi Mõistus. Kui üle Eesti töötavate haridusasutuste tervisedenduse spetsialistide fookuses on nii koolid kui ka lasteaiad, on Tallinna mastaapi ning haridusasutuste rohkust (ca 200) arvesse võttes tehtud eraldi jaotused koolide ning lasteaedade suunal. Age Tamm töötab nüüdsest Tallinna koolide ning Kristi Mõistus lasteaedade suunal.   

  • Mida haridusasutuste tervisedendaja teeb?
Haridusasutuste tervisedendaja toetab tervise ja heaolu teemadel haridusasutusi strateegilises planeerimises ning on abiks tõhusate ennetustegevuste planeerimisel. Samuti toetab ta tulemuslike praktikate kogumist ja jagamist. Tervisedenduse spetsialist seisab selle eest, et laste ja noorte tervis ning heaolu oleksid süsteemselt toetatud. Tervisedendaja fookus on tervist toetava keskkonna arendamisel ja tervisedendusealasel infovahetusel ning valdkondlike tegevuste planeerimisel ja võrgustike arendamisel. Selle saavutamiseks tehakse aktiivselt koostööd haridusasutuste tervisemeeskondadega, toetades asutusi töötajate koolitamisel tervisedenduse valdkonnas ning tõenduspõhiste ennetusprogrammide (nt KiVa, VEPA, Vaikuseminutid „Heaolu loov kool/lasteaed“, vanemlusprogramm „Imelised aastad“ jne) kasutamisel.
  • Teekond tänasesse päeva
Süstemaatilisem ja koordineeritum tervisedenduslik töö algas Tallinnas juba 1995. aastal kui Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde loodi kaks spetsialisti ametikohta, kelle tööülesannete hulka kuulus ka tervisedendus. Alates 1998. aastast on haridusasutuste tervist edendavate tegevuste koordineerimisega Tallinnas tegelenud Tallinna Haridusamet. 2008. loodi Tallinna linnaosavalitsustesse tervisedenduse spetsialisti ametikohad. Kui linnaosavalitsuse tervisedenduse spetsialist tegeleb konkreetses linnaosas elavate inimeste tervise edendamisega kogu elukaare ulatuses, siis Tallinna Haridusameti tervisedenduse spetsialistid keskenduvad haridusasutustele, st laste ja noorte ning haridusasutustes töötavate spetsialistide tervise edendamisele ja heaolu toetamisele.
  • Aga mis see tervisedendus ikkagi on?
Tervisedendus on protsess (mitte eesmärk), mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli enda tervise üle. Tervisedendus aitab pikendada inimeste tervena elatud aastaid ning ennetada haiguseid ja vigastusi ning vähendada ebavõrdsust tervises. Tervisedenduse valdkonna tulemused ja eesmärgid on pikaajalised ning ei ole tihtipeale kiiresti saavutatavad, mistõttu tuleb olla strateegiline, järjekindel ning planeerida erinevaid sekkumisi ja tegevusi pikemas perspektiivis. Tervist toetava keskkonna loomine ja arendamine üheskoos individuaalse suutlikkuse tõusuga aitavad kaasa nii tervislike valikute tegemisele kui ka laste, noorte ja täiskasvanute tervislikule arengule.