Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna ja Viimsi koolid astusid sammu tervislikuma ja jätkusuutlikuma koolitoidu suunas

Tallinna ja Viimsi koolid astusid sammu tervislikuma ja jätkusuutlikuma koolitoidu suunas

Tallinnas SchoolFood4Change projekti raames toimus 20. septembril 2023 esimene laiapõhjaline koolitoidu ümarlaud, millest võtsid osa mitmete Tallinna ja Viimsi koolide esindajad, nende koolide toitlustajad ning mõlema omavalitsuse projekti töörühma liikmed. Ümarlaua eesmärk oli leida viise, kuidas muuta koolitoit paremaks, jätkusuutlikumaks ja tervislikumaks, ning koostöös omavalitsuste toetusega probleemidele lahendusi leida.

Koosviibimise käigus jagunesid osalejad kuueks rühmaks, et kaardistada koolitoiduga seotud probleemistik ning analüüsida peamiste probleemide juurpõhjuseid. Selleks kasutati laialdaselt kasutusel olevat kalaskeletimetoodikat, et tuvastada peamised probleemid, ning 5 miks?-i metoodikat, et jõuda nende juurpõhjusteni.

Lisaks probleemidele toodi esile kahte positiivset näidet koolide ja toitlustajate koostööst. Esimesena esitles TIK koolipere koostööd õpilaste ja koolitöötajatega kaasaegsete toiduharjumuste kujundamisel, mida tutvustasid Kadri Ruut ja Anton Karavajev. Teisena anti ülevaade algava poolaasta koolisööklate turundusplaanist, millest rääkis Tiiu Endrikson Baltic Restaurants Estonia esindajana.

Koosviibimine toimus tegusas ja konstruktiivses õhkkonnas, ning osalejate ühise pingutuse tulemusena sõnastati põhiprobleemid ja selgitati välja nende juurpõhjused. Järgmisteks sammudeks on koostöös SEI, Tallinna ja Viimsi projektimeeskondadega nende probleemide kaardistamine ning võimalike lahenduste leidmine juba järgmisel ümarlaual. See üritus märgib olulist sammu tervislikuma ja jätkusuutlikuma koolitoitluse suunas Tallinnas ja Viimsis.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.