Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Priisle Lasteaia ja Tallinna Seli Lasteaia ühine kadritrall

Priisle ja Seli lasteaia sõprussidemed on kestnud juba üle 20 aasta.

Koostöö peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa erineva emakeelega laste sõbralikule ühiskondlikule koostoimimisele. Igal aastal koostatakse ühisürituste kava. Kava koostamisel lähtutakse peamiselt rahvakalendri tähtpäevadest ja koolieelsete rühmade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest.

24. novembril toimus Priisle lasteaias kadripäeva tähistamine. Meie Tihaste rühma lapsed kutsusid külla sõbrad Seli lasteaiast.

Kadrikommetele kohaselt toimus väike omavaheline mõõduvõtmine mõistatuste lahendamises, põrandalt herneste korjamises, köieveos, lõnga kerimises ja veel paljudes osavust ja kiirust nõudvates mängudes. Meie muusikaõpetaja ja Tihaste rühma õpetajad tutvustasid kadrikombeid ja juhendasid kadrimänge. Suurt huvi pakkus lastele vokk ja kuidas sellega vanasti lõnga kedrati.


Järgmisel ühisüritusel kohtume juba Seli lasteaias.

Allikas: Tallinna Priisle Lasteaed