Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinnas algab 1. märtsil taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks

Tallinnas algab 1. märtsil taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks

Alates 1. märtsist kuni 15. märtsini saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks 1. septembril 2024 munitsipaalkoolide esimesse klassi astuvatele lastele.

Koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi on tänavu üle 4800, mis on veidi rohkem kui varasematel aastatel. Lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 1.–15. märtsini esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab mugavalt esitada eKoolis. Lapsevanematel, kelle lapsed on saanud koha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole enam vaja taotlust esitada.

Abilinnapea Andrei Kante märkis, et lapsevanemate esitatud taotlused on aluseks koolikoha määramisel, sest ainult sealt saab Tallinna Haridusamet vajalikku infot pere koolieelistusest. „Kui vanem ei esita taotlust või ei saada koolikohast loobumise teadet, määratakse lapsele lähim kool rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi alusel,“ selgitas Kante. „Kuna järgmine õppeaasta toob kaasa suure muudatuse – algab üleminek eestikeelsele õppele –, on taotluse esitamine eriti oluline, sest vanematel on võimalus valida lapsele kas lähim eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool,“ rõhutas Kante. 
Muutub veel see, et varasemalt ülelinnalise vastuvõtuga Tallinna Tõnismäe Reaalkool on nüüdsest elukohajärgne kool, välja arvatud üks ülelinnalise vastuvõtuga klass.

Lisaks ei avata uuest õppeaastast 1. klassi Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu õppehoones.


Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem kui koolis õppekohti, võidakse arvesse võtta elukohaandmete registreerimise aega. Eelkoolis õppimine ei ole aluseks koolikoha määramisel.
Teate määratud koolikoha kohta saab eKoolis taotluse esitanud vanem oma e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Seejärel tuleb vanemal koolikoha vastuvõtmine kindlasti kinnitada. 
eKoolis saab 1.–15. märtsini esitada taotlusi ööpäevaringselt. Vajadusel võtab taotlusi vastu ka Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a) esmaspäeval 9.00–17.45, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval 9.00–16.45 ning reedel 9.00–15.45.

Rohkem infot: 1. klassi astumine 1. septembril 2024

Lisateave: Tallinna Haridusamet, tel 6404590, e-post 
[email protected]