Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Uuel aastal jääb kehtima tallinlastele praegune lasteaia kohatasu määr

Uuel aastal jääb kehtima tallinlastele praegune lasteaia kohatasu määr

Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele lasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või hüvitist saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.

Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Tuleval aastal tõuseb töötasu alammäär tõuseb 725 euroni, mis mõjutab enamikus omavalitsustes ka lasteaia kohatasu.

„Arvestades üldist elukalliduse kasvu ja pakkumaks tuge väikeste lastega peredele, hoiab Tallinn lasteaia kohatasu praegusel tasemel. Hinnatõusu kompenseerib teist aastat järjest linn ning lapsevanem selleks eraldi taotlust esitama ei pea,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Samas tahan kõigile vanematele meelde tuletada, et kompensatsiooni saamiseks ka järgmisel aastal, peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi. Seega, kui perel on plaanis laps tuleva aasta sügisest lasteaeda panna, on vaja laps ja vähemalt üks vanem veel selle aasta sees Tallinna elanikuks registreerida.“

2021. aastal oli palga alammäärast tulenev lasteaia kohatasu vanemale 71,25 eurot kuus (ujulaga lasteaias 78,26 eurot). Aastast 2022 toodi sisse muudatus, et Tallinna linna elanikule tekib lasteaia arvele rida „Tallinna linna toetus“. See tähendab, et kui kohatasu on sellel aastal 79,79 eurot, siis sealt arvestatakse maha 8,54 eurot, nii et vanemal tuleb jätkuvalt tasuda 71,25 eurot. Nii on ka 2023. aastal, kuid linna toetus tõuseb 17,20 eurole (ujulaga lasteaias 18,89 eurole). Lapsevanem hinnatõusu toetuseks eraldi taotlust esitama ei pea, vaid tingimustele vastavust kontrollib Tallinna haridusamet automaatselt. Samad kompensatsiooni tingimused kehtivad ka eralasteaedades ja -hoidudes käivate laste puhul.

Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole hiljemalt 31. detsembriks rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2023. aastal 88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või hüvitist juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. Määrus puudutab ka eralasteaedasid ja -hoide.