Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hankelepingu eeldatava maksumuse määramise reeglid

Hankelepingu eeldatava maksumuse määramise reeglid

Riigihanke eeldatav maksumus on hankija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav kogusumma, arvestades tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist. Riigihanke eeldatava maksumuse hulka ei arvestata käibemaksu.

Riigihanke eeldatav maksumus tuleb arvutada selleks, et teada saada, milliste reeglite alusel riigihange korraldada. Kui riigihanke eeldatava maksumuse arvestamine on võimalik mitmel erineval viisil, tuleb lähtuda meetodist, mis annab kõige suurema tulemuse. Riigihanke eeldatav maksumus peab kehtima riigihanke alustamise hetkel.

Üldjuhul tuleb riigihanke eeldatava maksumuse määramisel lähtuda ühes eelarveaastas tellitavate samalaadsete asjade, teenuste või ehitustööde kogumaksumusest.

Näiteks kui hankija teeb hoones remonti, tellides ehitustööd ruumide kaupa (eelarveaasta piires erinevatel aegadel ja erinevate lepingutega), tuleb tal riigihanke eeldatava maksumuse arvutamisel lähtuda kõigi remonditööde kogumaksumusest.

Kui hankija ei tea, kas samal eelarveaastal tekib uus vajadus samaliigilise asja või teenuse või ehitustöö järele, kuid selline olukord tekib, siis peab ta hilisema riigihanke korraldamisel liitma mõlema riigihanke maksumused ning viima teise riigihanke läbi riigihangete kogumaksumusele kohalduvate reeglite alusel.

Näiteks kui aasta alguses tellitud remonditööde maksumus jäi alla lihthanke piirmäära, võis hankija jätta lihthanke korraldamata. Kui aga aasta lõpus selgub, et on tekkinud uus vajadus remonttöid tellida, tuleb hankijal mõlema töö maksumused summeerida, ja vaatamata sellele, kui väikesemahulised need täiendavad tööd on, viia nende tellimiseks läbi riigihange.

Hankelepingu eeldatava maksumuse määramise reeglid: 

Asjade hankeleping

Kehtivusaeg

Tähtajaline kuni 12 kuud

Tähtajaline üle 12 kuu

Regulaarne või uuendatav

Tähtajatu

Hankelepingu eeldatav kogumaksumus selle kehtivusaja jooksul

Hankelepingu eeldatav kogumaksumus koos intresside ja asja eeldatava jääkmaksumusega pärast hankelepingu tähtaja lõppemist

Eelnenud 12 kuu* vältel sõlmitud järjestikuste samalaadsete hankelepingute kogumaksumus, mida on muutusi arvestades korrigeeritud või

esimese hankelepingu sõlmimisest arvates järgmise 12 kuu*  jooksul sõlmitavate järjestikuste samalaadsete hankelepingute eeldatav kogumaksumus

Eeldatav kuumakse x 48

 

Teenuste hankeleping

Kehtivusaeg

Tähtajaline kuni 48 kuud

Tähtajaline üle 48 kuu

Regulaarne või uuendatav

Tähtajatu

Eeldatav kogumaksumus hankelepingu kehtivusaja jooksul

Teenuse osutamise maksumus ühes kuus  x 48

Eelnenud 12 kuu* vältel sõlmitud järjestikuste samalaadsete hankelepingute kogumaksumus, mida on muutusi arvestades korrigeeritud või

esimese hankelepingu sõlmimisest arvates järgmise 12 kuu*  jooksul sõlmitavate järjestikuste samalaadsete hankelepingute eeldatav kogumaksumus

Teenuse osutamise maksumus ühes kuus x 48

* või eelnenud 12 kuu või eelmise majandus- või eelarveaasta 

Ehitustööde hankeleping

Ehitustööde eeldatav maksumus + ehitustööde tegemiseks vajalike hankijalt pakkujale üle antavate asjade ja osutatavate teenuste eeldatav maksumus üleandmise hetkel

 

Lisainfo

Ilona Umal
6404980
[email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024