Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Haridusprojektide toetamine

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolidel ja -huvikoolidel on võimalik Tallinna Haridusametilt taotleda toetust õppe- ja kasvatustegevuse ja haridusalaste prioriteetide elluviimisele suunatud haridusprojektidele. 

Eelkõige toetatakse ülelinnaliste õpilasürituste korraldamist.

Haridusprojektide taotlused vaatab komisjon läbi rahaliste vahendite olemasolul.

Projektid tuleb esitada digiallkirjastatult haridusamet@tallinnlv.ee

2018. aasta haridusprojektide komisjonid: ei ole määratud 

Haridusprojektide toetuste komisjon

Esimees: Marika Pettai, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja 

Sekretär: Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist, tel 6404978

Liikmed:

Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Nele Matsutsa, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja
Toomas Kruusimägi, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindaja
Jelena Zemenkova, Tallinna Kopli Noortemaja direktor

Lisainfo: 

Merike Kivimäe
Peaspetsialist, komisjoni sekretär
Tallinna Haridusamet
Tel 6404978
merike.kivimae@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud 18.04.2018