Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Konkurss

Konkurss

TEK_logo

 

Tallinna Haridusamet tunnustab konkursil „Parim tervisemeeskond“ tublisid tervistedendavate koolide võrgustikku kuuluvaid koole.

Tunnustus antakse asutusele, kes on edukad turvalise ja tervisliku õppekeskkonna loojatena, tervisedenduslike tegevuste korraldajatena ja tervisealase hariduse edendajatena.

Konkursi eesmärgid:

 1. Tunnustada Tallinna munitsipaalharidusasutuste      tervisenõukogude tööd laste arengut ja tervist positiivselt mõjutavate      otsuste vastuvõtmisel ning tervist toetavate tegevuste läbiviimisel.
 2. Väärtustada tervisenõukogude      tegevust tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel saavutamaks      paremaid tulemusi hariduslike eesmärkide täitmisel.
 3. Korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

 Parimatel koolidel on:

 • Hästi läbimõeldud tervisedenduslik aastategevuskava ja põhjalik tegevuste analüüs koos parendusettepanekutega;
 • Õpilaste aktiivne osalemine rahvusvahelistes, vabariiklikes ja koolisisestes tervisedenduslikes ning omaalgatuslikes parandustegevustes;
 • Fookuses on tervislik toitumine ja õpilaste õigete toitumisharjumuste kujundamine;
 • Tervisenõukogu on kooli arvamusliider tervisedenduslike probleemide lahendamisel;
 • Koolil on välja töötatud tegevusjuhised riskide maandamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks;
 • Heal tasemel tugisüsteem ja terviseteenus, mis on osa kooli õppe- ja kasvatustöös;
 • Arvestatakse õpilaste arengut ja võimeid ning tunnustatakse nende saavutusi regulaarselt,
 • Koolist saadavaid tervisealaseid teadmisi ja oskusi on õpilastel võimalik rakendada igapäevases elus

Konkursil "Parim tervisemeeskond" tunnustati järgmisi haridusasutusi:

2014.a. Tallinna Tehnikagümnaasium
             Tallinna Arte Gümnaasium
             Tallinna Kuristiku Gümnaasium

2015.a. Tallinna Kuristiku Gümnaasium
              Tallinna Tehnikagümnaasium
              Tallinna Humanitaargümnaasium

2016.a. Tallinna Tehnika Gümnaasium

             Tallinna Kuristiku Gümnaasium

             Tallinna 21.Kool

2017.a. Tallinna Järveotsa Gümnaasium

 

       Lehekülge haldab

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024