Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kontaktid ja tööjaotus

Kontaktid ja tööjaotus

Asutustele määratud kontaktid

Seoses raamatupidamise tsentraliseerimisega on muutunud asutustele määratud kontaktisikud. 

Ava tabel, lahtris B2 vali oma asutuse nimetus: 

Kuraatorid, personaliarvestajad ja finantstöötajad 
 

Eelarve osakonna tööjaotus 

Svetlana Sheng, eelarve osakonna juhataja, tel 6404902

 

 Teele Piirits, peaspetsialist, tel 640 4970, [email protected]

 • Huvikoolide ning muusika- ja kunstikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Tallinna Õpetajate Maja eelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud
 • õppelaenu põhiosa kustutamise korraldamine.
Ruth Kallo, peaspetsialist, tel 640 4594, [email protected]
 • Kureeritavate põhikoolide ja gümnaasiumide eelarveprotsessi korraldamine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
Riina Svarpstinš, peaspetsialist, tel 6404903, [email protected]
Kureeritavate põhikoolide ja gümnaasiumide eelarveprotsessi korraldamine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
Heli Tosin-Liddell, peaspetsialist, tel 640 4971, [email protected]
 • Lasnamäe ja Pirita koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
Margit Vahtra, peaspetsialist, tel 640 4927, [email protected]
 • Mustamäe ja Nõmme koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
  Elina Koppel, peaspetsialist, tel 640 4687, [email protected]
 • Kristiine ja Põhja-Tallinna koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
Kairi Pärl, peaspetsialist, tel 640 4673, [email protected]
 • Haabersti ja Kesklinna koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.
Kristiina Vene, peaspetsialist, tel 640 4907, [email protected]
 • Noorsootöö osakonna eelarvealaste küsimuste lahendamine ja koordineerimine, sh eelarve projekti,  strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine;
 • noorsootöö osakonna tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • arvekeskuse kasutajaõiguste loomine ning ameti ostuarvete menetlemine;
 • Tallinna Haridusameti ja tema haldusala asutuste Linnatöötaja Portaali (LPT) majanduskulude mooduli haldur;
 • eralasteaedades käivate erivajadustega laste vanematele toetuse maksete korraldamine;
 • eralasteaedade kuluaruanded.
Olesja Tero, vanemspetsialist, tel 640 4655, [email protected]
 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokumentide kinnitamine;
 • riigieelarve eraldiste, annetuste ja muude toetuslepingute alusel eraldatud vahendite asutuste eelarvetesse vormistamine ning eelarve muudatusettepanekute sisestamine;
 • Välisprojektide infosüsteemis (VPA) projektikavade ja kontroll-lehtede kinnitamine;
 • projektide kontroll-lehed ja FA-koodid.

  Jana Mironova, vanemspetsialist, tel 640 4669, [email protected]
 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokumentide kinnitamine;.
 • riigieelarve eraldiste, annetuste ja muude toetuslepingute alusel eraldatud vahendite asutuste eelarvetesse vormistamine ning eelarve muudatusettepanekute sisestamine;
 • Välisprojektide infosüsteemis (VPA) projektikavade ja kontroll-lehtede kinnitamine;
 • projektide kontroll-lehed ja FA- koodid.
Ülle Nestor, vanemspetsialist, tel 640 4593, [email protected]
 • Kohalike omavalitsusüksustele (KOV) hariduskulude katmist puudutavate arvete algandmete kogumine ning KOVide poolt esitatud arvete kontroll;
 • ameti äriruumidega seotud rendilepingute arvestuse pidamine ning arvete koostamiseks algandmete kogumine;
 • ameti varade üleandmise aktide vormistamine;
 • investeeringute eelarve täitmise jälgimine ning muudatuste käskkirjade vormistamine.

Viimati muudetud 21.02.2024