Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kooli tervisenõukogu

Kooli tervisenõukogu

Kooli üks ülesanne on arendada koolikeskkonda sellisel viisil, et see aitaks hoida ja tugevdada nii õpilaste kui ka koolitöötajate tervist. Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes vähem stressi, rohkem rahulolu ja koolirõõmu ning paremaid õpitulemusi.

Tervistedendavaid tegevusi koolis koordineerib ja hindab kooli tervisenõukogu.

Tervise Arengu Instituut on välja töötanud tervisenõukogu moodustamiseks ja töö korraldamiseks juhendmaterjali.

Eesmärgistatud tervisealaste tegevuste elluviimise eelduseks koolis on edasiviivate otsuste olemasolu ning koordineeritud juhtimine on otsuste elluviimisel edu saavutamise alus.

Seetõttu moodustatakse kooli tervisealase tegevuse juhtimiseks ja koordineerimiseks tervisenõukogu, mis on soovituslik kõikidele põhi-, kesk- ja kutseharidust andvatele õppeasutustele.

Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tervisenõukogu koosseis

Kooli tervisenõukogu arvuline koosseis oleneb koolis õppivate laste ja töötajate arvust, kuid soovituslikult võiks tervisenõukogusse kuuluda 5-10 liiget. Tervisenõukogu isikulise koosseisu moodustamisel tuleks arvestada, et sinna kuuluksid isikud järgmistest valdkondadest, kes

 • esindavad otsuste tegijaid või saavad neid mõjutada
 • on spetsialist mõnes tervisega seotud valdkonnas
 • on seotud nõustamisega
 • vastutab personali juhtimise eest

Seega tervisenõukogu moodustatakse järgmistest liikmetest:

 • kooli juhtkonna esindaja (direktor või õppealajuhataja)
 • inimeseõpetuse õpetaja
 • tervishoiutöötaja (nt kooliõde)
 • kooli psühholoog või sotsiaalpedagoog vms spetsialist 
 • huvijuht
 • kehalise kasvatuse, bioloogia vms aine õpetaja(d)
 • lastevanemate esindaja(d) (soovitav hoolekogu liige)
 • õpilaste esindaja(d) (soovitav kooli õpilasesinduse liige/liikmed)
 • kohaliku omavalitsuse esindaja

Kooli tervisenõukogul on soovitav kutsuda konkreetsete projektide/programmide läbiviimisel ekspertideks spetsialiste vastavatest valdkondadest (näiteks koolitoidu kvaliteedi parandamisega seotud tegevuste läbiviimiseks kooli toitlustuse eest vastutava isiku).

Lehekülge haldab

Age Tamm, tervisedenduse vanemspetsialist

Tel  616 4010 / 53 22 6049

E-post [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024