Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas on SA Tallinna Koolitervishoid juhendanud kooliõdesid koroonaviiruse ennetamise osas tegutsema? Kooliõdedele on jagatud operatiivselt mitmeid erinevaid Terviseameti materjale, nõustatud ühtse ringkirja vahendusel ja individuaalselt telefoni teel.

Mis on konkreetsed tegevused, mis osas koolid võivad neile loota, mida nad teevad teistmoodi kui varem (nõustavad, kraadivad)? Kooliõed on ajutiselt peatanud oma põhitöö ehk immuniseerimiste läbiviimise ja osaliselt tervisekontrollide teostamise, et peatähelepanu pöörata COVID-19 viiruse olemuse, selle vältimise ja tõkestamise abinõudele. Kooliõed nõustavad õpilasi, lapsevanemaid ja kooli personali: on abiks desinfitseerimisvahendite valimisel ja nende kasutamise juhendamisel, mitmes koolis mõõdavad kooliõed õpilastel hommikuti temperatuuri, et eraldada haigustunnustega õpilased ja teavitada sellest lapsevanemaid, osalevad kooli kriisikomisjoni töös, varustavad koole Terviseameti materjalidega COVID-19 viiruse olemusest, kätepesu õpetusest jne ning on moraalseks toeks paanika ärahoidmisel. 

Kes kannab kulutused seoses ärajäänud lähetustega? Linn peab COVID-19 leviku tõkestamiseks arvestama teatud rahaliste kuludega.

Kuidas toimida eelseisvate koolikatsete ja eksamitega? Koolid on eksamikeskuseks, osalejad ka väljastpoolt Tallinna. Tallinna linn on seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ennetamisega otsustanud edasi lükata gümnaasiumide sisseastumiskatsed 9. maini. Koolid jagavad operatiivselt sisseastujatele infot.

Kas on vaja piirata koolidevahelist ujulakasutust? Kuna see on riskikoht, peetakse õigeks piirangud kehtestada. Ujutakse ainult oma koolis, kui oma koolis ujulat ei ole, siis ujumist ei toimu.

Kuidas korraldada lasteaedades valverühma tööd? Kas oleks eelistatum, kui lasteaia valverühmad ja muusikatunnid toimuksid rühmas, aga mitte saalis? Praegu ei ole mõtet piiranguid kehtestada. Kui on tuvastatud haige laps, on teised meetmed, siis vaadata konkreetses asutuses, mida teha, et levikut takistada. Kogunemiste puhul, mis toimuvad asutuse sees, ei ole suurt vahet, kas need toimuvad rühmaruumis või saalis.  Saalis isegi suuremad võimalused teineteisest kaugemal olla. Teine lugu see, kui kõik asutuse lapsed saali kokku kutsuda, seda peaks vältima.

Kõik koolid on ka rendipinnad, igal õhtul toimuvad ruumides koolivälised huvitegevused. Kas piirata ka neid? Ürituste ja tegevuste puhul, mis on korraldatud erasektori poolt, linna poolt piiranguid ei tule. Samas tuleks koolis tavalisest suuremat tähelepanu pöörata pindade puhastamisele ja ruumide õhutamisele.

Kuidas toimida väliskülaliste vastu võtmisega? Vastu võetav külalisel tuleks sarnaselt reisilt naasnutega paluda kaks nädalat hotellis püsida. Võimalusel peaks külaliste vastuvõttu siiski vältida, eriti riskipiirkondadest pärit inimeste puhul.

Kas lubada koduõppele jäämist vanema avalduse põhjal? On laekunud avaldus ennetava meetmena jätta laps õppeaasta lõpuni koduõppele. Ei ole näidustatud, kuna praegu ei ole eriolukord välja kuulutatud.

Millised desovahendid peaks kasutusel olema, kas 70% alkoholisisaldusega piisab? Kõige olulisem on kätepesu, desinfitseerimisega ei ole vaja liialdada. Kõige tõhusamad on alkoholipõhised desinfitseerimisvahendid, mis on apteekides müügil.

Kui asutuses on juba kasutusel soovituslikud hügieeninõuded, kas on kohustuslik üles panna ka käte desinfitseerimise aparaat? Vajadus aparaadi järele on seal, kus ei ole kätepesuvõimalust, eraldi ei ole vaja soetada.

Kas lubada lasteaiarühmi teatrikülastustele? Kohalikud üritused, sh teatrikülastused, ei ole keelatud. Iga asutuse juht peaks seda vastavalt olukorrale otsuse langetama. 

Tervisameti soovitus kaheks nädalaks koju jääda on kooliperele edastatud, aga kõik seda ei järgi – riskipiirkonnast tulnud laps tuli kooli, sest ta tahtis tulla kooli. Kuigi nakkushaigus ei ole kohapeal levinud, soovime selle sissetoomist pidurdada ja ühiskond peab ennast hoidma. Asutuse juht peaks riskipiirkonnast tulnud inimeste puhul 14 päevase kodusviibimise nõuet tungivalt soovitama, vajadusel rakendama meetmeid, et laps ei tuleks kooli. 

Kuidas toimetada  lasteaedade huviringi ja eelkooli rühmadega? Lapsed võivad huviringides käia, sh lasteaias toimuvates huviringides, samamoodi eelkooli tunnid ei ole kuidagi piiratud ja võivad toimuda.

Kui töötaja tuleb reisilt riskipiirkonnast ja ma palun tal kaks nädalat kodus olla, siis kas tasu eest? Lasteaia õpetaja ei saa töötada kodukontorist. Jah, tasu eest. Kui haridusasutus üle viidud mittestatsionaarsele õppele, siis kõik õpetajad ja kõik töötajad saavad palka. Peab leidma võimaluse töö ringi korraldada.

Kas eestisisesed lähetused keelatud? Ei, ainult välislähetused, aga ka Läti ja Soome on välisriigid.

Kui suurt üritust korraldab erasektor, aga osalevad kooli lapsed (näiteks Koolitants), kas lubada osalemist? Sisuliselt asutuse juht peab otsustama. Haridusjuht lähtub praegusest olukorrast, otsused on kõigile kättesaadavad. On lubatud üritustel osaleda, kui tegemist on erasektori korraldusega.

Kui laps haigestub koroonaviirusesse nädalavahetusel, kuidas toimub kooli teavitamine, mis on infoliikumise järjekord? Terviseamet võtab haigusjuhtumi avastamise puhul ise ühendust kooli juhatajaga, sealt liigub info edasi. Peab olema määratud kontaktisik, kellega suhelda: klassikaaslaste ja kokkupuudete määramine, potentsiaalsete nakatunute väljaselgitamine, keda võtta jälgimisele ja nõustamisele. Praegu selline otsus, et kui on tuvastatud vähemalt 1 laps, siis läheb kool kinni. Kool ja terve linnasüsteem peab olema võimeline reageerima. Seni on olnud väga hea koostöö terviseametiga ning peame tagama, et info liigub operatiivselt kooli, ameti ja linnavalitsuse vahel. Oluline on koheselt teada ja operatiivselt reageerida. Iga haridusjuhi ülesanne on välja võtta kriisijuhtimisplaan ning kontrollida, kas see on teostatav ja ajakohane. Plaani tuleb tutvustada kõikidele töötajatele, kõigil on kohustus sellest lähtuvalt tegutseda. Lisaks valmisolek e-õppele.

Ei saa keelata töötajal puhkusele minna välismaale, kui ta tuleb puhkuselt tagasi ja on lasteaiaõpetaja, kes ei saa e-õpet korraldada, kas maksta kaks nädalat nii talle (kodusolemise eest) kui ka tema asendajale? Praegu on üldine seisukoht selline, aga juht saab teha järeldused töötaja käitumisest. Peab olema siiski see võimalus tagatud, sest muidu on oht, et töötajad hakkavad haigust varjama. Tahtlikult riskipiirkonda puhkama sõita soovijate puhul peab juht leidma lahenduse. Teades, kui tihe on õpetaja graafik, ei jää töö kõrvalt aega enesetäiendusteks ega arendustegevusteks (nt töötada läbi kaasaegse õpikäsitluse metoodika), võiks teha ettepaneku kasutada kodukontoris olemise aega selleks, et end täiendada. Kriisid aitavad teinekord leida innovatiivseid lahendusi.

Viimati muudetud 12.03.2023