Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimine

Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimine

Lihtsustatud korras tellitavateks teenusteks (edaspidi nimetatud lihtteenused) nimetatakse CPV määruse VII lisas nimetatud teenuseid (hotelli- ja restoraniteenused; raudteetransporditeenused; veetransporditeenused; transpordi abi- ja lisateenused; õigusteenused; personali komplekteerimine ja otsing (va töölepingud); uurimis- ja turvateenused (va soomusautoteenus); hariduse ja kutsehariduse teenused; tervishoiu- ja sotsiaalteenused; meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused; muud teenused).

Kui lihtteenuse hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, peab hankija selle sõlmimise soovist teada andma registri veebilehe kaudu.

Kui hankelepingu eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne rahvusvahelise piirmääraga (207 000 eurot) või ületab seda, on hankija kohustatud järgima RHS §-s 33 sätestatud tehnilise kirjelduse koostamise reegleid.

Pärast hankelepingu sõlmimist esitab hankija riigihangete registrile riigihanke aruande ja aruande lisa, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot.

 NB! Linna asutused on kohustatud enne riigihanke alustamist kooskõlastama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskusega riigihanke alusdokumendid (kvalifitseerimise tingimused, hankedokumendid, pakkumuse esitamise ettepaneku, sh hankelepingu projekti), õigusteenistusega hankelepingu projekti ja finantsteenistusega hankelepinguga võetavad rahalised kohustused, kui:

  1. hankelepingu tähtaeg on pikem kui neli aastat;
  2. asjade või teenuste hankelepingu või ideekonkursi eeldatav maksumus on suurem kui 200 000 eurot (ilma käibemaksuta);
  3. ehitustööde hankelepingu või kontsessiooni eeldatav maksumus on suurem kui 2 000 000 eurot (ilma käibemaksuta). Seejuures tuleb linna nimel kohustuste võtmisel arvestada õigusaktides sätestatud nõudeid.

Lisad:

lihtsustatud korras tellitav teenus (DOC, 293 kB)(fail sisaldab protseduurireegleid lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihanke korraldamiseks, hankedokumentide näidiseid, kvalifitseerimise tingimuste näidiseid, protokollide näidiseid, haldusaktide näidiseid)

lihtsustatud korras tellitav teenus e-riigihange(RTF, 292.16 kB) (fail sisaldab lihthanke dokumentide näidist)

 

Lehekülge haldab
Maire Vaske
Tel 640 4607
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024