Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnavara kasutusse andmine

Linnavara kasutusse andmine

Linnavara kasutusse andmise kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 31  (edaspidi kord). Kord reguleerib Tallinna linna omandis olevate kinnis- ja vallasasjade (edaspidi vara) kasutusse andmist. Korras käsitletakse kasutusse andmisena vara andmist teisele isikule üürile, rendile või tasuta kasutusse. Vara kasutusse andmine otsustatakse pakkumise teel või otsustuskorras.

Pakkumise teel hoonete, nende osade ja rajatiste kasutusse andmise otsustab:

  • linnavolikogu - kasutusse andmisel kauemaks kui kümneks aastaks;
  • linnavalitsus - kasutusse andmisel kauemaks kui viieks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kümneks aastaks;
  • vara valitseja - kasutusse andmisel kuni viieks aastaks või tähtajatult.

 

Otsustuskorras vara kasutusse andmise otsustab:

  • linnavolikogu - kasutusse andmisel kauemaks kui kümneks aastaks;
  • linnavalitsus - kasutusse andmisel kuni kümneks aastaks või tähtajatult;
  • vara valitsja - kui kasutusse antavaks varaks olev hoone, ruum või rajatis on kaasomandis ja kaasomandi kasutusse andmiseks on vajalik kaasomanike kokkulepe või kaasomanike enamuse otsus; ajutiselt kuni kolmeks kuuks varaga seonduva kohtuasja menetlemise või vara kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise või vara kasutusse andmise otsuse eelnõu menetlemise ajal, kui vara ajutine kasutusse andmine võimaldab vältida varaga seonduva kahju tekkimist ning vara ajutine kasutusse andmine ei ole vastuolus kohtuasja või eelnõu menetlemise võimalike tulemustega.


Vara lühiajalisel kasutusse andmisel ühekordsete ürituste (näitus, etendus, kontsert, spordivõistlus, treening, koosviibimine jne) läbiviimiseks sõlmib haridusasutuse juht „Tunnitasu alusel ühekordseteks üritusteks äriruumide kasutusse andmise lepingu" tüüpvorm kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Hinnad kehtestatakse haridusasutuse juhi taotluse alusel Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.


 

Lisainfo

Aveli Ainsalu 
6404659
[email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024