Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mentorprogramm

Mentorprogramm

Tallinna Haridusamet on alates 2006. aasta jaanuarist korraldanud algajatele juhtidele mentorprogramme. Mentorprogrammi kestvus on kuni poolteist aastat. Tööle asudes valib algaja juht mentori, vajadusel soovitab mentorit haridusameti kuraator. Mentoriks saab olla kogemustega, edukas haridusasutuse juht.

Haridusameti mentorprogrammi ülesanne on:

 • pakkuda tuge ja abi haridusasutuse juhi rolliga kohanemisel
 • toetada algajate juhtide kohanemist Tallinna haridussüsteemis

Mentorprogrammi raames toimub erinevatel teemadel ümarlaudu, seminare, loenguid. Teemade valikul lähtutakse algajate juhtide või mentorite ettepanekutest.

Mentorprogrammi lõpetajad on tagasisides välja toonud, et kõige enam vajasid nad esimesel tööaastal mentori abi:

 • informatsiooni leidmisel (näit seadustes orienteerumine jm)
 • asjaajamises (dokumentide õige vormistus, vajalike dokumentide esitamise tähtajad jm)
 • raamatupidamise, eelarve koostamisel
 • personalitöö korraldamisel (s.h värbamine, delegeerimine, motiveerimine)
 • erinevates valdkondades otsuste tegemisel

Nii mentorid, kui algajad juhid on üksmeelsed selles, et mentor:

 • suurendab algaja juhi eneseusaldust
 • annab emotsionaalset toetust
 • aitab kohaneda juhi rolliga

Mitmed Tallinna haridusasutuse juhid-mentorid on läbinud mentorkoolituse.

Mentorite soovitused juhile esimeseks tööaastaks:

 • peab olema visioon
 • teadmised: juhtimisalased, pedagoogilised, juriidilised
 • oskused: analüüsida, suhelda huvigruppidega, kasutada arvutit
 • räägi inimestega, oska kuulata = MÄRKA, REAGEERI
 • juhi käitumine: isiklik eeskuju, taktitunne

Mentorprogrammides on kokku osalenud üle 90 algajaTallinna haridusasutuse juhi.

Mentorprogrammis osalejatele on suureks väärtuseks tekkinud juhtide suhetevõrgustik (abivalmis ja toetavad kolleegid) ning positiivsus ja optimism juhi töös.

Täiendavat informatsiooni mentorprogrammist: [email protected] või 640 4679.

Juhi katseaja lõpetamine 

Töölepingu sõlmimisel määratakse juhile katseaeg kuni neli kuud. Katseaja lõpus toimub juhiga vestlus.

Kooli direktori katseaja lõpuvestlus toimub (koolimajas) vähemalt kaks nädalat enne katseaja lõppu. Koolijuhiga vestlevad asutuse kuraator ja hariduskorralduse osakonna juhataja. Koostatud on abimaterjal tabeli kujul, mille täidab koolijuht enne vestlust. Omapoolse kirjaliku lühikirjelduse koostööst algaja juhiga annab ka tema mentor.

Koolieelse lasteasutuse direktori katseaja lõpuvestlus toimub katseaja lõpus lasteasutuses. Vestluse viib läbi asutuse kuraator. Koostatud on abimaterjal tabeli kujul, mille täidab lasteasutuse direktor enne vestlust. Omapoolse kirjaliku lühikirjelduse koostööst algaja juhiga annab ka tema mentor. Vestluse aluseks on koolieelse lasteasutuse juhi hindamismudel

Omapoolse kirjaliku hinnangu algaja juhi tööle annab mentor.

Huvikooli direktori katseajal toimub vähemalt kaks vestlust, millest viimane toimub kaks nädalat enne katseaja lõppu. Vestlus, mille aluseks on üldharidus- ja huvikoolide juhtide tulemusjuhtimise hindamise mudel toimub huvikoolis, mille viib läbi asutuse kuraator.

Katseaja lõpuvestlus vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris, millest üks jääb haridusasutuse juhile ning teine eksemplar haridusametisse.

Üldharidus- ja huvikooli juhi katseaja lõpuvestluse vorm
Koolieelse lasteasutuse juhi katseaja lõpuvestluse vormViimati muudetud 21.02.2024