Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Parim personaliprojekt

Eesmärk on tõsta Tallinna haridusasutustes personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas.

Konkursile on oodatud Tallinna Haridusameti hallatavates asutustes läbiviidud personali juhtimise ja arendamise projektid.
Osalemiseks palume esitada konkursil osalemise ankeedi vormil kuni ühe leheküljeline projekti tutvustus koos videoga.

2021. aasta projektide fookus on õpetajate motiveerimine ja tunnustamine. Möödunud aastal on kindlasti olnud vajadus olnud töötajaid toetada ja tunnustada ning leida selleks erinevaid võimalusi. 

Tutvuda statuudiga ning esitage oma projekt 10. oktoobriks 2021. 

Parim personaliprojekt: Statuut  ja osalemise ankeet

Parimad personaliprojektid ja konkursil osalejad läbi aastate

Lisainformatsioon: 

Reili Silm
Juhtivspetsialist
Personali- ja dokumendihalduse osakond
Tallinna Haridusamet
+372 6404 959
+372 5116 408

Viimati muudetud 30.04.2021