Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riigihangete piirmäärad

Riigihangete piirmäärad

Hankelepingu ese

Lihthanke 
piirmäärad 

(RHS § 14 lg 1 alusel) eurodes

 

Eesti siseriiklikud
riigihanke piirmäärad 

(§ 14 lg 2 alusel) eurodes

 

Asjade ostmine ja teenuste tellimine

 

30 000

60 000

Ehitustööde tellimine

 

60 000

150 000

Alla lihthanke piirmäära tuleb hankijal korraldada ostumenetlus. Ostumenetlus tuleb korraldada  alates 0,1 eurost.

Sotsiaal- ja eriteenuste riigihangete piirmäärad (§ 14 lg 2 alusel)

(vanas seaduses nimetatud lihtsustatud korras tellitavad teenused)

Eriteenuste 
korral

Näiteks: Hotelli- ja restoraniteenused;
Juurdlus- ja turvateenused.
 

60 000

Sotsiaalteenuste
korral

Näiteks: Hariduse, tervishoiu ja kultuuri haldusteenused.

 

300 000

Reegel: Kui hankija jaotab riigihanke osadeks (hangib funktsionaalselt koos toimivaid või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikke asju või teenuseid või ehitustöid osade kaupa), peab ta lähtuma riigihanke korraldamisel nendest menetlusreeglitest, mis kehtiksid kõigi osade maksumuste summeerimisel (§ 28 lg-d 1 ja 2). 

Uus seadus teeb selle nõude osas teatud möönduse:

Hankija võib kohaldada osadeks jaotatava riigihanke mõne osa suhtes hankelepingute sõlmimisel vastava osa eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimise korda, eeldusel et nende osade kogumaksumus ei ületa 20% kogu riigihanke eeldatavast maksumusest (§ 28 lg 3). 

 

Lisainfo

Ilona Umal
6404980
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024