Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riigikontroll, õiguskantsler

Riigikontroll, õiguskantsler

Riigikontroll

Riigikontroll teostab majanduskontrolli (auditit) muuhulgas KOV üksuste üle munitsipaalvara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel järgmises ulatuses:

  • sisekontroll, finantsarvestus, majandustegevus, majandustehingute õiguspärasus;
  • infotehnoloogiasüsteemide usaldatavus;
  • tema valduses oleva riigi vara, riigieelarvest antavate sihteraldiste kasutamise osas;
  • EL vahendite kasutamine.

Siin on tegemist õiguspärasuse, mitte otstarbekuse kontrolliga (PS § 154).

Alus: riigikontrolliseadus § 6 ja 7

Õiguskantsler

Õiguskantsler teostab järelevalvet vastavalt PS § 139 lg 1 kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide Põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.

Õiguskantsler alustab kontrolli kas enda algatusel, isikute avalduste alusel või maavanema asjakohasel pöördumisel.

Alus: õiguskantsleri seadus  

Lisainfo
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
Tel 6404678
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024