Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinn tänab ja tunnustab

Tallinna Haridusamet korraldab haridustöötajate, haridusasutuste, hariduse toetajate ning õpilaste tänamiseks ja tunnustamiseks järgmisi konkursse.

Ühte ja sama kandidaati ei tunnustata teist aastat järjest.

Konkursid haridustöötajatele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Noor õpetaja

Märgata ja tunnustada Tallinna noori innustavaid ja inspireerivaid õpetajaid.

kevadel

Statuut

Tallinna aasta õpetaja

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast 

Vaata lisaks: Aasta õpetaja

kevadel

 Statuudid

Tallinna aasta spordisõbralik õpetaja

Märgata ja tunnustada Tallinna üldhariduskoolide ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööd õpilaste/laste igakülgse kehalise ning vaimse arengu tingimuste loomisel, orienteeritust süsteemsele õppe- ja kasvatustegevusele, selle pidevale parendamisele arvestades huvigruppide ootusi ning vajadusi.

kevadel

Statuut

Tallinna haridusasutuse juht

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast

Vaata lisaks: Aasta õppeasutuse juht

kevadel

 Statuut

Kuu haridusjuht

 

Võimaldada Tallinna Haridusameti töötajatel märgata silmapaistvaid ja inspireerivaid haridusjuhte ning neid tunnustada

Vaata lisaks: Kuu haridusjuht

läbi aasta

Statuut

Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat.

Vaata lisaks: Tallinna Haridusameti missioonipreemia

kevadel

Statuut

Konkursid haridusasutustele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Haridusuuendus ehk HaridusIDU EDUtalgud

 

Tunnustada Tallinna haridusasutusi, kes toetavad haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad” elluviimist. Järgmine konkurss toimub 2023. aastal.

Loe lähemalt: Haridusuuendus 

kevadel

Statuut

 

 

Tervise tegu

 

Märgata ja tunnustada tervist edendavate tegevuste elluviimist ning tervislike eluviiside populariseerimist Tallinna Haridusameti hallatavates asutustes.

kevadel

Statuut

 

Koostööprojekt

 

Võimestada haridusasutuste vahelist koostööd ja motiveerida haridusasutusi tegutsema üheskoos ning seda märgata ja tunnustada.

kevadel

Statuut

 

Aasta hoolekogu

Võimestada haridusasutuse ja hoolekogu koostööd ning selle partnerlust tunnustada.

kevadel

Statuut

Kuu haridustegu

 

Võimaldada Tallinna Haridusameti töötajatel märgata silmapaistvaid ja inspireerivaid haridustegusid ning neid tunnustada

Loe lähemalt: Kuu haridustegu

läbi aasta

Statuut

 

Parim personaliprojekt 

 

Tõsta esile personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas

Loe lähemalt: Parim personaliprojekt

sügisel

 


Statuut

Teema-aasta tegija

Tunnustada teema-aasta raames aktiivseid haridusasutusi.

sügisel

Statuut 

Konkursid õpilastele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Aasta õpilane

 

Märgata ja tunnustada Tallinna õpilasi, kes on oma aktiivse tegutsemisega eeskujuks teistele.

Loe lähemalt: Aasta õpilane

kevadel

Statuut

 

Tegus õpilasesindus

 

Märgata ja tunnustada aktiivseid ning tegusaid õpilasesindusi, kelle tegevus on inspireerivaks eeskujuks teistele.

Loe lähemalt: Tegus õpilasesindus

kevadel

Statuut

 

Vt lisaks ka teisi õpilaskonkursse 

Konkursid noorsootöövaldkonnas

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Suured teod

 

Tunnustada Tallinna noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegusid ning vabatahtlikuna tegutsenud noori. 

Loe lähemalt "Suured teod"

talvel

 

Viimati muudetud 16.03.2022