Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Eesmärk: Tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat.

Esitajad: Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolijuhtide Ühendus MTÜ, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda MTÜ, teised organisatsioonid, kodanikud, haridusasutused ning nende õpilased ja lapsevanemad.

Missioonipreemia saaja:

-       on vastutustundlik, avatud ja uuendusmeelne;

-       on järje- ja sihikindlalt panustanud kaasaegse ning mitmekülgse õpikeskkonna arendamisse;

-       on pidanud silmas õppijate ja organisatsiooni vajadusi;

-       on tegutsenud läbimõeldult ja süsteemselt, mõjutades kogu organisatsiooni arengut;

-       on töötanud mõjusalt haridusvaldkonnas pikaajaliselt;

-       on kaasanud ja teinud koostööd;

-       tegevuse mõju on hoomatav ja mõõdetav;

-       rakendatud lahendused on väärtuslikud ja kasutatavad teistes haridusasutustes.

Konkursi korraldus

-   Kandideerimise aluseks on vastavalt statuudile hindamiskriteeriumide põhjendus, millele tuleb lisada kandidaadi nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail), kandidaati esitava organisatsiooni, ühenduse või isiku nimi ja kontaktandmeid (telefon, e-mail);

-   Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg ja kontaktid 

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill.

Taotluse saab esitada siin.

Tunnustamine ja tiitlite väljakuulutamine 

Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul üritusel, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Statuut printimiseks

Tallinna Haridusameti missioonipreemia on pälvinud:

2018. aastal

Jaan Paas
Juta Hirv
Marika Leemet

2019. aastal

Kersti Nigesen
Izabella Riitsaar
Marika Kallas
Marianne Liiv
Heinar Jahu

2020. aastal

Andres Pajula
Meelis Kond
Ingrid Maadvere

Viimati muudetud 16.03.2022