Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna haridusasutuste direktorite tulemushindamine

Tallinna haridusasutuste direktorite tulemushindamine

Tulemushindamise eesmärgiks on Tallinna haridusasutuste juhtimiskvaliteedi tõstmine ja Tallinna arengustrateegia 2035 rakendamise toetamine.

Tulemushindamise fookused on:

 • Tallinna arengustrateegia 2035 hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkondade täitmine;
 • haridusasutuse arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamine ning hindamisperioodil toimunud arengute tagasisidestamine ja uute arengueesmärkide kokkuleppimine;
 • tulemuspõhine juhtimiskvaliteedi hindamine.

Tulemushindamine lähtekohad

Tulemushindamine lähtub Tallinna arengustrateegia 2035 hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkondade tegevusprogrammidest, mis on järgmised:

 • tipptasemel juhtimine;
 • pädev ja pühendunud õpetaja;
 • hariduslike erivajadustega õpilaste areng;
 • inspireeriv ja uuenduslik õppimine;
 • individuaalne õpitee;
 • tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk;
 • tänapäevane ja arendav noorsootöö.

Tulemushindamine toimub järgmiste andmete põhjal:

 • direktori eneseanalüüs;
 • kahe viimase aasta Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse korrast lähtuva arengudokumendi aruanne;
 • kahe viimase aasta tulemusnäitajad vastavalt Tallinna Haridusameti poolt fikseeritud mõõdikutele üldhariduskoolide osas lisas 1, HEV koolide osas lisas 2, Tallinna Õppenõustamiskeskus osas lisas 3, Tallinna Õpetajate Maja osas lisas 4, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi osas lisas 5, Tallinna Kopli Ametikooli osas lisas 6, koolieelsed lasteasutuste osas lisas 7 ning huvikoolide osas lisas 8;
 • Haridus- ja Noorteameti poolt läbi viidud ning teised olemasolevad rahulolu-uuringute kokkuvõtted.

Rohkem infot on võimalik saada haridusasutsuste direktorite tulemushindamist reguleerivast käskkirjast ja selle lisadest.

Täiendavat informatsiooni on võimalik saada hariduskorralduse osakonna peaspetsialistilt Madis Annuselt ([email protected])

 

 

Viimati muudetud 26.03.2024