Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna hariduse aastaraamatu koostamisest

Tallinna hariduse aastaraamatu koostamisest

 

Aastaraamatu koostamise põhimõtted:

Tallinna hariduse aastaraamat ilmub kahe teineteisest erineva väljaandena: kontsentreeritud paberraamatu ning mahukama e-raamatuna. 

Paberraamatu maht on maksimaalselt 232 lehekülge. Iga asutus saab ühe A4 lehekülje, kus kajastada oma aasta tippsündmust koos foto(de)ga. Ette valmistatakse mallid, mille hulgast saab valida endale sobivaima. Igale leheküljele lisatakse QR kood, mis viitab e-raamatus olevale põhjalikumale materjalile selle asutuse kohta.  

E-raamatusse mahub kuni 450 lehekülge. Kajastamist leiavad haridusasutuste olulisemad sündmused, mis sobituvad aastaraamatu põhialustega (peamised teemad, vormistus, pildimaterjali kvaliteet jm). 


Peamised teemad

Sisu koostamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti põhiväärtustest (koostöö, kompetentsus, eesmärgipärasus, usaldusväärsus, hoolivus). 

Asutuste tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalise ja laiema väärtusega või erilisi ja omanäolisi sündmusi / projekte / statistikat
 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi

Ühe asutuste piiresse jäävatest sündmustest jõuavad raamatusse need, mis paistavad silma erakordsuse, uudsuse ja omanäolisuse poolest või on hea praktika näideteks teistele asutustele.  

Isikute tasandil kajastatakse:

 • ülelinnalist ja -riigilist ning rahvusvahelist tunnustust, saavutusi  
 • erakordseid tegusid laste/õpilaste heaks või haridussüsteemi edendamiseks

Oodatud on info järgmistest laiapõhjalistest ja/või erilistest tegevustest:

 • Laste ja noorte, aga ka õpetajate ettevõtlikkuse toetamine ja arendamine 
 • Uutmoodi ja huvitav õppimine- õpetamine koolis ja lasteaias
 • Laste, õpilaste ja õpetajate saavutused üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil  
 • Asutuse teod, mis võiksid pakkuda laiemat huvi 
 • Rahvusvaheline tegevus
 • Head teod, heategevus
 • Asutuste juubelid (kajastatakse valikul)

  

Ootused tekstidele

Tekst on seotud ühtseks tervikuks (pealkiri, sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 

 • Tekst saadetakse World´i failina.
 • Lugu vastab küsimustele: mis? millal? kus? kes? kuidas? (miks?, mis saab edasi?)
 • Ühe loo pikkuseks on ligikaudu 1800 tähemärki  ehk maksimaalselt ¾ A4 (lühem võib olla, kuid 1-3 lauset jääb siiski väheks)
 • Tekstis avaldatud nimed on kontrollitud ja õiged 
 • Tekst on võimalikult korrektselt vormistatud
 • Lugu on varustatud autori nimega
 • Kui lugu illustreerib video, pildigalerii või oluline lisainfo, on vajalik sellele viitav veebiaadress
 • Lugudes laste, õpilaste, õpetajate ja asutuste saavutustest kirjutades tuleb alati ära tuua kogu esikolmik, seda ka siis, kui info saatnud asutus tuli 2. või 3. kohale.

NB! Toimetusele saadetud algmaterjali õigsuse (sh nimed) eest vastutab autor (saatja).

Haridusameti kodulehel juba avaldatud lugusid ei ole enam vaja saata (v.a juhul, kui neile on uut infot lisada).

Kaasautoritelt saabunud tekstide hulgast teeb lõpliku valiku toimetus, lähtudes seatud kriteeriumitest. Eelistatud on sisukad, korrektselt vormistatud ja trükikõlbuliku fotoga varustatud lood, mis on saabunud tähtaegselt.

Algusesse

Ootused fotodele

Ühe teksti juurde võib saata max 2 trükikõlbulikku fotot JPG failidena (resolutsioon 2480x1772 pikslit või enam, 2-3 Mpix, alates 1MB).

 • Piltide eelvaliku on teinud saatja.
 • Pildifailid on tähistatud täpsustavate sõnadega (mitte 3765_JPG või Malle või Jüri, vaid näiteks Mustamäe V laulupidu; Krõf võitja Malle Piibeleht; Kristiine LA rattavõistlus). Puudulikult tähistatud fotod võivad aastaraamatust välja jääda, kuna nende sisu ei ole võimalik tuvastada. 
 • Fotod on varustatud autorite nimedega (kui on teada) või viitega kogule, kust foto pärineb.
 • NB! Fotode saatja vastutab, et fotode avaldamiseks aastaraamatus on olemas autori nõusolek (kasutusõigus).
 • Piltide kvaliteet on oluline! Uduseid ja liiga väikese formaadiga pilte raamatusse trükkida ei saa.

Palume mitte saata:

 • linke pilves olevatele kataloogidele (põhjus: palju erinevaid keskkondi, kust allalaadimine on ajamahukas, pole tehtud piltide eelvalikut ning pandud failidele märksõnu)
 • Word´i või PDF-i kleebitud pilte

Algusesse

Tähtajad

Raamatu materjalide kogumine ja toimetamine algab õppeaasta alguses ning kestab selle lõpuni. Raamat ilmub detsembris või jaanuaris.

Lõpptähtaeg on jooksva õppeaasta 30. mai, hilisemad saadetised arvesse ei lähe (v.a sündmused, mis toimuvad vahemikus 20. mai kuni 31. august).


Kuhu infot saata? 

Kui info on mõeldud ainult aastaraamatusse, tuleb see saata aadressile [email protected] 

Uudisväärtuslikud lood, mida soovite jooksvalt avaldada Tallinna Haridusameti kodulehel, on (pressiteate vormis) oodatud aadressile [email protected] 

   

Aastaraamatu eesmärgid

Tallinna hariduselu aastaraamatut koostatakse alates 2008/09. õppeaastast, esimene raamat ilmus 2010. aasta jaanuaris. 

Tallinna hariduselu aastaraamatu koostamise peamiseks eesmärgiks on lähiajaloo jäädvustamine õppeaasta olulisemate sündmuste kaudu ning silmapaistvamate õpilaste, haridustöötajate ja -asutuste tunnustamine nende tegevuse kajastamisega raamatus.

Kõrvaleesmärgid

 • Erinevatel kodulehtedel ja portaalides laiali olev temaatiline info on koondatud ühte allikasse.
 • Haridusasutused saavad kasutada aastaraamatut metoodilise materjalina huvitavate ideede saamiseks. 

Kasu haridusasutustele

Kaastöö saatmine Tallinna hariduse aastaraamatu koostamiseks on lasteaiale, koolile või huvikoolile hea võimalus enda tegevuse tutvustamiseks kolleegidele, laiemale avalikkusele ja ka haridusametile.

Algusesse  

7 Omal viisil.JPG 8 Me õpime kõikjal.JPG 

9 Õppides suureks.PNG Aastaraamatu esikaas_Jätist ätini ja sajaga edasi.JPG

Aastaraamatute komplekt 2008-2018.jpg

Lisainfo: Kati Niin, [email protected] 

  

Viimati muudetud 21.02.2024