Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toitlustamine haridusasutustes

Toitlustamine haridusasutustes

Eestis on lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuded, mis reguleerivad nii toitlustamise korraldust kui ka lastele pakutava toidu energia- ja toitainetesisaldust.

Haridusasutuste toitlustamist reguleerib sotsiaalministri määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis".

Nii Eestis kui teistes Euroopa riikides on suureks probleemiks ja väljakutseks laste ülekaalulisus. Veerand Eesti esimese klassi minevatest õpilastest on ülekaalulised või rasvunud. Lapsed ja noored söövad liiga vähe köögivilju ning tarbivad liiga palju magusaid ja soolaseid näkse, ületades soovituslikku maksimaalset kogust 3–4 korda. 

Laste toidulaud peaks olema võimalikult tervislik ja tasakaalustatud. Kui haridusasutuses on puhvet või müügiautomaat, siis tuleb jälgida, et tervist toetavad valikud oleksid kättesaadavad ning tervist mitte toetavad tooted (nt maiustused) oleksid võimalikult piiratud nii sortimendilt kui ka koguselt. 

Juhend lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta

Tervise Arengu Instituut on loonud haridusasutuste toitlustajatele mitmed abivahendid:

  • raamat "Menüüd ja retseptid lastele", kus on seotud riiklikud nõuded ja toitumisteadlaste soovitused söökla võimalustega ja lõuna maksumusega, arvestades laste soove
  • internetipõhine toitumisprogramm, mis aitab toitlustajatel koostada menüüsid, mille energia- ja toitainete sisaldus vastab riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele

Laste tervislike toitumisharjumuste kujundamine

Inimese toitumisharjumused kujunevad lapsepõlves ning haridusasutustel ja haridustöötajatel on vanemate kõrval oluline roll laste tervislike toitumisharjumuste kujundamisel. Ühekülgne, tasakaalustamata ja/või ebapiisav toitumine lapsepõlves avaldab tervisele mõju kogu ülejäänud elu. Laste tervist ja heaolu toetavate hoiakute, väärtushinnangute, oskuste ja harjumuste kujundamiseks on oluline tervise ja heaolu teemade tähtsustamine ning nende lõimimine õppekavasse. 

Tervise Arengu Instituudil (TAI) valmis 2021 aastal õpetajaraamat „Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine“. Õpetajaraamat on suunatud toidu ja söömise teemade käsitlemiseks lasteaias ja ka I kooliastmes ning selle koostamisel on lähtutud Eesti riiklikest toitumis- ja liikumissoovitustest. Õpetajaraamatus on suur valik põnevaid ideid eri vanuses lastega tegevuste läbiviimiseks. Vanemate klasside õpilastega tööks on olemas TAI õpetajaraamat „Toitumine ja liikumine I-III kooliaste“. 

Toitumise teemalisi õppematerjale (töölehed, mängud, viktoriinid) leiab ka TAI veebilehelt https://toitumine.ee/

Koolisööklate menüüde analüüs 2017

Lehekülge haldab

Age Tamm, tervisedenduse vanemspetsialist

Tel  616 4010 / 53 22 6049

E-post [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024