Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tööaeg

Koolieelse lasteasutuse õpetaja tööaeg on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.08.2013 määruses nr 125 „Haridustöötaja tööaeg“ ning selle kohaselt on lasteaiaõpetaja tööajaks 7  tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kõigile lasteaiaõpetajatele ühtset töökorraldust seadusega ette nähtud ei ole. Õpetaja tööaja täpne jaotumine sõltub konkreetse lasteaia töökorraldusest (sh lasteaia suurusest, asukohast, lahtiolekuaegadest, õpetajate olemasolust jm asjaoludest) ning tööandja ja töötaja vahelisest kokkuleppest. Töötajate tööaeg lepitakse kokku põhimõttel, et oleks tagatud eelkõige laste elu ja tervise kaitse, aga ka lasteaia sujuv töökorraldus ning kõigi osapoolte rahulolu.

Summeeritud tööajaarvestust pidada keelatud ei ole, tuleks leida efektiivseim variant laste heaolu ja turvalisust silmas pidades. Hea tööandja loob organisatsioonikultuuri, kus töökorraldus võimaldab töötajatel leida tasakaalu töö- ja eraelu vahel, suurendades sellega nende motivatsiooni.

Viimati muudetud 23.06.2022