Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Töölepingu sõlmimisel nõutavad dokumendid

Töölepingu sõlmimisel nõutavad dokumendid

TLS ei sätesta loetelu töölepingu sõlmimiseks nõutavatest dokumentidest. Tööandja peab dokumentide küsimisel lähtuma samadest põhimõtetest kui tööle soovijalt või tulevaselt töötajalt muude andmete küsimisel (TLS § 11 ja VÕS § 14). See tähendab, et nõuda võib ainult selliseid dokumente, mille vastu on tööandjal õigustatud ja äratuntavalt oluline huvi ehk mis on otseselt vajalikud töölepingu täitmisel.

Tööandja võib töölepingu sõlmimisel nõuda ainult neid dokumente, mille vastu tal on õigustatud ja põhjendatud huvi.

Nii on põhjendatud näiteks isikut tõendava dokumendi küsimine, et tuvastada töölepingu sõlmija isik. Kui töö tegemiseks on kehtestatud haridus-, kutsenõuded või muud kvalifikatsiooninõuded, on tööandjal õigus nõuda haridust, kutseoskusi või kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente. Kui tööleping sõlmitakse töötamiseks ametikohal, mis eeldab eelnevat või perioodilist tervisekontrolli, võib tööandja nõuda vastava tervisetõendi esitamist. Alaealisega töölepingu sõlmimisel on tööandjal seevastu lausa kohustus nõuda lapsevanema nõusolekut. Kuigi seadus võimaldab nõusoleku anda ka suulises vormis, soovitame küsida nõusoleku kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Viimati muudetud 23.06.2022