Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töölepingu vorm

Tööleping sõlmitakse kirjalikult.

Töölepingu andmed esitatakse kirjalikult enne tööle asumist või kahe nädala jooksul arvates töötajalt selle nõude saamisest.

TLS-iga ei kehtestata töölepingule tüüp- või näidisvormi. Seega saab iga tööandja olenevalt oma tegevusest, töötaja töökohast või kutsealast sätestada töölepingus just need tingimused, mis talle on vajalikud, ning kehtestada näiteks oma asutusesisesed tüüpvormid. Samas tuleb alati silmas pidada, et tööleping sisaldaks kõiki kohustuslikke tingimusi, samuti töötajaga kokku lepitud valikulisi tingimusi.

Lasteaedade töölepingu näidisvormi leiate siitkommentaariga variant siin.

Töölepingu näidisvormi leiate siit. kommentaariga variant siin.

Koolide töölepingu muudatused näidisvormi leiate siit.

Tööandjal on kohustus säilitada töölepingu kirjalikku dokumenti töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates (TLS § 5 lg 5).

Viimati muudetud 31.05.2023