Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Turvalisus koolis

Turvalisus koolis

Alljärgnevad nõuanded ja materjali koostas Tallinna Haridusameti töörühm eelkõige koolidele, kes on uuendamas kodukorda.

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseadusele peab kool tagama õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Samuti peab kool koostama tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

Koolis rakendatakse abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord määratakse kindlaks kooli kodukorras

Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. 

Lastekaitseseaduse § 26 ütleb, et  abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest teavitamise kohustus on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest (§ 27 lõike 1 ja 2).

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.


Käesolevasse materjali on koondatud kooli kriisiprogrammi põhiküsimused, mis pole kindlasti ammendavad. Erinevate kriisiolukordade jaoks esitatakse tegevusmudeleid, mida koolidel endal on võimalik täiendada ja kohandada. 

 Koolikiusamine 

 

Kriisiabi


Kui on juhtunud…
 


Liiklus 
 


Kasulikud lingid 

 

 

Konkursid „Turvaline kool “ ja "Turvaline lasteaed"

Alates 2013. aastast korraldab Tallinna Haridusamet konnkurssi "Turvaline kool", mille eesmärgiks on:

  • tunnustada Tallinna munitsipaal-üldhariduskoolide tööd turvalise ja tervist toetava õppekeskkonna loomisel;
  • tagada munitsipaal-üldhariduskoolides personali ja õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.  


2015. aasta konkursi tulemused on järgmised:

I koht: Tallinna Lilleküla Gümnaasium

II koht: Merivälja Kool

III koht: Karjamaa Põhikool

I koht: Tallinna Lasteaed Vesiroos

II koht: Tallinna Kadaka Lasteaed

III koht: Tallinna Meelespea Lasteaed

2016.aasta konkursi tulemused on järgmised:

I koht: Pelgulinna Gümnaasium

II koht: Tallinna Kuristiku Gümnaasium

III koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium

I koht: Tallinna Lauliku Lasteaed

II koht: Tallinna Tuule Lasteaed

III koht: Tallinna Lasteaed Delfiin

2017.aasta konkursi tulemused on järgmised:

Tallinna Kivimäe Põhikool

I koht: Tallinna Lepatriinu Lasteaed

II koht: Tallinna Rukkilille Lasteaed

III koht: Tallinna Lastesõim Mõmmik

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024