Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti koostamine

Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti koostamine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti koostamine

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

28.12.2010

Riigihanke nimetus

Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti koostamine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Projekteerimine hõlmab geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute tegemist, dendroloogiliste uuringute teostamist,  eskiis ja tööprojekti koostamist ning kooskõlastamist ja ehitusloa hankimist. Projektid tuleb lahendada haljastus, valgustus, väikevormid, teed, platsid, trepid, sadevete ärajuhtimine. 

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

28.12.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

31.12.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Taotleja nimi, registrikood, kohtaktandmed kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks).

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Ain Orav, [email protected];

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024