Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Heakorrakuu 2014

LÖÖME LINNA LÄIKIMA!  

Heakorrakuu eesmärk on linna koristamine talvisest prahist koostöös erinevate ametite, linnaosavalitsustega, linlaste kaasamine oma koduümbruse    heakorrastamisse, linlaste keskkonnateadlikkuse arendamine läbi    linnaosavalitsustes toimuvate infotundide, “Heakorra ABC” infovoldiku, erinevate ürituste jms kaudu.  

Heakorrakuu tunnuslause on ka sel aastal: „Lööme linna läikima!”, sest oluline on tagada järjepidevus ning kampaania sõnumi kinnistumine linnaelanikes. Kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonnateadlikkust ja teha koos pealinn puhtamaks ja ilusamaks Tallinna päevaks, 15. maiks. Peamine suund heakorrakuul on Soome lahe    aastal (SLA) ning mereäärsete alade korrastamine. Seoses SLAga ühineb Tallinn üleeuroopalise algatusega    korraldada koristuspäev „European    Clean-up Day” 10. mail 2014. Seetõttu korraldavad kõik linnaosad, lisaks oma tavapärastele heakorrakuu talgutele ja tegevustele, koristustalgud ka 10. mail.  

Tallinna Keskkonnaamet uuendas infovoldikut ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna heakorda puudutav    teave. Väljaanne ilmub iga aasta traditsioonilise heakorrakuu    kampaania raames. ”Heakorra ABC ” infovodikust saab    teavet linna mängu- ja koerteväljakute ning kalmistute kasutamise reeglite kohta, mitmesugust kinnistuomanikule    vajalikku infot, samuti ülevaate jäätmete sortimise, neist vabanemise ning linnas elavate ja linna sattuvate lindude-loomade kohta. Kõige olulisem on aga teave, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes.  

Eesti-, vene- ja ingliskeelne infovoldik  

Heakorrakuu jooksul toimuvad soodushinnaga kasside kiipimise ja registreerimise aktsioonid. Soodushind on 5 eurot. Pidage meeles,et alates 2015-aastast peavad kõik Tallinnas peetavad kassid olema kiibitud ja registreeritud! Lisainfo on Tallinna lemmikloomaomaniku portaalil.  

       

Ülevaade heakorrakuust  

Heakorrakuu 2014 Anne Veskiga by     Tallinna_keskkonnaamet  

   

Heakorrakuu ürituste kava 2014  

Heakorrakuu uudised  

Informatsioon 2014.aasta Heakorrakuu tulemuste kohta   

Lisateavet heakorrakuu kohta saab Tallinna linna ja linnaosade kodulehekülgedelt, linna abitelefonilt 1345 ning  

Tallinna Keskkonnaametist:   

Triin Sakermaa     Tallinna Keskkonnaamet tel. 640 4287   e-post: triin.sakermaa@tallinnlv.ee  

 Heakorrakuud toetavad:  

Tallinna    Botaanikaaed, Tallinna LoomaaedTallinna    TVAS Tallinna    Vesi, Kalev    Spa, Meriton Grand Conference  & Spa Hotel,     Meremuuseum, Tallinna    Kopli Noortemaja, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja.

Viimati muudetud 03.03.2015