Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Heakorrakuu 2018

Heakorrakuu bänner.jpg

LÖÖME LINNA LÄIKIMA!

27. Heakorrakuu 16.04.-13.05.2018

182933-eel[1].jpgHeakorrakuu eesmärk on linna koristamine talvisest prahist koostöös erinevate ametite, linnaosavalitsustega, linlaste kaasamine oma koduümbruse heakorrastamisse, linlaste keskkonnateadlikkuse arendamine läbi linnaosavalitsustes toimuvate infotundide, “Heakorra ABC” infovoldiku, erinevate ürituste jms kaudu.

Heakorrakuu tunnuslause on ka sel aastal: „Lööme linna läikima!”, sest oluline on tagada järjepidevus ning kampaania sõnumi kinnistumine linnaelanikes. Kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonnateadlikkust ja teha koos pealinn puhtamaks ja ilusamaks Tallinna päevaks, 15. maiks.

Heakorrakuu üks rahvarohkemaid sündmusi on rannatalgud "Puhas rand". Kõige suuremad talgud Eestis toimuvad 5.mail Stroomi rannas algusega kell 10:30. Rannatalgutega koos toimub Kesk-Läänemere programmi projekti BLASTIC teavitusüritus eesmärgiga suurendada elanike keskkonnateadlikkust plastikprügi ohust Läänemere keskkonnale. Talgud on pühendatud Eesti Vabariigi 100.-le aastapäevale.

Tallinna Keskkonnaamet uuendas infovoldikut ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna heakorda puudutav teave. Väljaanne ilmub igal aastal traditsioonilise heakorrakuu kampaania raames. ”Heakorra ABC” infovodikust saab teavet linna mängu- ja koerteväljakute ning kalmistute kasutamise reeglite kohta, mitmesugust    kinnistuomanikule vajalikku infot, samuti ülevaate jäätmete sortimise, neist vabanemise ning linnas elavate ja linna sattuvate lindude-loomade kohta. Kõige    olulisem on aga teave, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes.    

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid alates 1991. aastast. See on vanim keskkonnakampaania linnas. Heakorrakuu tunnuslause on „Lööme linna läikima!“.

Video rannatalgutest "Puhas rand" Stroomi rannas 5.mail 2018

Ürituste kava

Heakorrakuu uudised

Eesti-vene- ja ingliskeelne infovoldik.

Puhas rand Peterburis (video)

Info linnaosade valitsuste tegevustest 2018.aasta heakorrakuul (Tallinna Linnavalitsuse 27.juuni 2018 päevakorra punkt 42)

Viimati muudetud 05.02.2023