Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

II seminar – Rohelisem Tallinn kava

E-seminaride sarja "Roheline maailmalinn" päisepilt

II seminar: Rohelisem Tallinn
29. aprill 2021


15.00-15.05 Seminari avamine
Moderaator Anne-May Nagel (B.Green/Putukaväil)

Anne-May Nagel on roheline aktivist, õpetaja, rendiaianduse eestvedaja ja kommunikatsiooniekspert; oli üks kahest peaprojektijuhist 2020. aastal Tallinna kandideerimisel Euroopa Rohelise Pealinna konkursil.

15.05-15.35 Helen Sooväli-Sepping (Tallinna Ülikool): „Roheline maailmalinn – mis
see on? Lähtuvalt Tallinn 2035 strateegiast?“

Ettekandes tuuakse näited maailmalinnade rohelistest arengutest. Defineerime, mis on roheline linn ja miks ja kas peab linn olema roheline. Mõtestame, millised võiks olla Tallinnale sobivad rohelised rätseplahendused. Arutleme, mis on roheline linn, mis ainult ei näi roheline, vaid ka on roheline. 

Helen Sooväli-Sepping on Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektor, vanemteadur, põline tallinlane, linnaruumi uurija ja Tallinna aukodanik. Ta toimetas 2019/2020 Eesti inimarengu aruannet „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“.

15.35-16.05 Liisa Puusepp (Keskkonnaministeerium): „Tallinna elanike keskkonnateadlikkusest"  

Ettekandes antakse ülevaade 2020. aasta sügisel läbi viidud Eesti elanike  keskkonnateadlikkuse uuringust ning selle valguses tallinlastest - nende keskkonnaalastest hoiakutest ning käitumisest, lisaks suhtumisest kliimamuutustesse. Uuring viidi läbi koostöös Turu-uuringute ASi jaTallinna Ülikooli teadlastega.

Liisa Puusepp töötab Keskkonnaministeeriumis keskkonnateadlikkuse nõunikuna ja on Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur.

16.05-16.35 Mihkel Kaevats (Tallinna Strateegiakeskus): „Tallinna rohepöördest“

Mis on Tallinna rohepööre ja kuidas me seda ellu viime.

Mihkel on luuletaja, linnaaktivist ning Tallinna Strateegiakeskuse Rohepöörde kompetentsikeskuse juhtivspetsialist.

16.35 – 17.05 Maila Kuusik (Tallinna Strateegiakeskus): „Tallinna kliimakavast“

Mida on vaja selleks teha, et kliimakava ellu viia?

Maila Kuusik on kliimaekspert ja Tallinna Strateegiakeskuse Rohepöörde
kompetentsikeskuse analüütik.

17.05 – 17.50 Esinejate ühispaneel koos Rohetiigri esindajaga: mõttevahetus linna
plaanide elluviimise võimaluste ning kitsaskohtade üle.

17.50 – 18.00 Seminari kokkuvõte ja lõpetamine.                                                           

Moderaator Anne - May Nagel

REGISTREERI II seminarile

Tulemas järgmisena: 
III seminar: Minu Keskkonnateadlik elu Tallinnas, 6. mai 2021 kl 15-18

Viimati muudetud 28.04.2021