Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Minu keskkonnateadlik elu Tallinnas kava

6. mai 2021

minu keskkonnateadlik elu_00076.png

 

15.00–15.05

Seminari avamine

Moderaator Harri Moora

Harri Moora on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert, viimased kakskümmend aastat pühendunud keskkonnamõju vähendamisele suunatud lahenduste uurimisele ja rakendamisele nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Praegu on Harri keskendunud eelkõige jätkusuutliku jäätmekäitluse ja ringmajanduse rakendamise võimaluste uurimisele

15.05–15.30

 

Reet Aus (Kunstiakadeemia): “Kuidas ringdisain lahendab jäätmeprobleemi“

Oleme aastakümneid tootnud edukalt jäätmeid, mõistmata mis on sellise tegevuse tagajärjed. Kuidas seda muuta? Mis oleks, kui alustaks algusest ja küsiks: kuidas disainida toode, mis ei tekita prügi? 

Reet Aus on doktorikraadiga disainer, kes loob ja toodab ringdisaini põhimõtetele vastavaid rõivakollektsioone. Ta on vanemteadur Eesti Kunstiakadeemias, uurimisvaldkonnaks väärtustav taaskasutus ja ümbertöötlus.

15.30–15.45

 

Tarmo A. Elvisto (Säästva Renoveerimise Infokeskus): „Ehitusmaterjali uus- ja taaskasutusest kaasaegse ringmajanduse kontekstis“

 Ehituses kui ühes suuremas CO2 tekitavas majandusharus ei piisa üksnes energiatõhusatest ehitusnormidest; keskkonnasõbralikkusele, taas- ja uuskasutusele tuleb hakata märksa rohkem tähelepanu pöörama. Selles üleskutses ei ole midagi ülikeerukat ega võimatut.

Tarmo A. Elvisto on Säästva Renoveerimise Infokeskuse MTÜ juhatuse liige.

15.45–16.00

 

Marja Matiisen (Lapitöö Maja): „Kapist välja! Tekstiilide uus elu.“ 

Taaskasutus algab alles hoitud asjadest. Juhendatud pilguheit kodu riidekappi annab uue võimaluse igale tekstiilile. Ei ole olemas kasutuskõlbmatut kangast. Tuleb vaid leida materjalile õige tehnika ja sobiv kasutuskoht, nagu näiteks lemmikteksapükstest kott, kulunud voodilinadest vaip või mälestustega riietest lapitekk.

Marja Matiisen on rahvusvaheliselt auhinnatud tekstiilikunstnik, õppejõud ja lapitöömeister, lapitööraamatute autor, avatud koduateljee “Lapitöö Maja” perenaine, lugude jutustaja.

16.00–16.15

 

Esme Kassak (Uuskasutuskeskus): „Anna uuele ringile!“

Ettekanne annab vastused küsimustele:  miks pidas Uuskasutuskeskus vajalikuks võtta kasutusele uus üleskutse, kuidas saab asju uuele ringile anda, miks võiks asjad just Uuskasutuskeskusesse tuua?

Esme Kassak on Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht. Eelnevalt on osalenud vabatahtlikuna mitmetes keskkonnasäästlikke eluviise toetavates projektides.

16.15–16.35

 

Kristjan Mark (Tallinna Jäätmekesksus): „Jäätmehooldusest Tallinnas“

Ettekandes käsitletakse jäätmete üleandmise võimalusi, sh jäätmejaamu ja ohtlike jäätmete kogumispunkte, ning räägitakse, mis kogutud jäätmetest edasi saab. Puudutatakse ka  pakendite kogumise teemat.

 Kristjan Mark on Tallinna Jäätmekeskuse juht.

16.35–16.50

Kaupo Karba (Eesti Pandipakend) „Kuidas vähendab pandipakendisüsteem prügistamist?“

Laias laastus toob tarbija igast kümnest Eestis müüdud tagatisrahaga joogipakendist üheksa kaupluse taaratagastuspunkti. Sealt algab pandipakendite ringlusse võtmise teekond, kus tühjaks joodud plast- ja klaaspudelitest ning metallpurkidest saab väärtuslik tooreaine. Sellest, milliseid pakendeid taaratagastuspunkti viia ja mis nendest pakenditest siis edasi saab, käesolev ettekanne räägibki.

 Kaupo Karba on Eesti Pandipakendi tegevjuht.

16.50–17.05

 

Markko Mäll „Biojäätmed - kas tüütu probleem jäätmekäitluses või lahendus puhta toidu kasvatamisel?"

Kõne all on eramajade ja ühistute kogumislahendused ja kompostimine, ettevõtete biojäätmete väärindamine ja mainekujundus.

Markko Mäll on NutriLoop’i ja Eesti Bioringluse Liidu üks asutajatest.

17.05 – 17.55

Kolme moderaatori ühispaneel: diskussioon ning seminaride sarja kokkuvõte

17.55–18.00

 

Seminaride sarja lõpetamine

Abilinnapea Kalle Klandorf

 

Viimati muudetud 05.05.2021