Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Prügijooks 2021

 

prügijooks 1.png

Prügijooks ehk Plogging* on 2016. aastal Rootsis ultrajooksjate poolt algatatud keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teel ettejääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda. Lisaks jooksmisele arvestatakse käesoleva juhendi kontekstis plogginguks käimine, kepikõnd, rattasõit või mõni muu motoriseeritud abita liikumisviis.

*Tuleneb rootsi keelsest sõnast „plocka upp“ ehk „korja üles“ ning inglise keelsest joggingust ehk sörkimisest.

 1.     Eesmärk

  • Kombineerida plogging  üle maailma populaarsust koguva virtuaaljooksude formaadiga.
  • Pakkuda tavapärastele liikumisüritustele põnevat ja vaheldusrikast alternatiivi. Tegemist ei ole võistlusega.

2. Korraldaja

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

3. Aeg

26.04-14.05.2021

4. Asukoht

Osaleda võib üle Tallinna endale sobivas kohas.

5. Distantsid

Alampiiriks on 3 km, ülempiir puudub. Endale sobivat rada võib läbida joostes, käies, kepikõndides, jalgrattal või muul moel. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe.
NB! Tegemist ei ole võistlusega, mistõttu paremusjärjestust ei selgitata.

6. Registreerimine ja osalemise fikseerimine.

Eelregistreerimist ei ole.

Peale jõukohase vahemaa läbimist edastab osaleja korraldajale hiljemalt 14. maiks kella 23.59  vormi  kaudu prügijooksus osalemise kohta kinnituse. Osalemise kinnitus.

Kinnitus koosneb viiest osast:

  • Osaleja nimi. Grupi puhul tuleb kirjutada kõikide grupiliikmete nimed;
  • Osaleja e-posti aadress. Grupi puhul piisab grupijuhi e-posti aadressist;
  • Kohustuslik: läbitud distantsi tõestus – foto liikumisrakenduse logist, pulsikellast vmt ekraanitõmmis;
  • Kohustuslik:  foto kogutud prügist;
  • Kohustuslik: foto korjatud prügi nõuetekohasest käitlemisest. 

Näide!

Üksikosaleja läbib sobiva distantsi ning edastab seejärel korraldajale oma osalemise kinnituse.

Perekond, sõpruskond või muu grupp läbib sobiva distantsi ning edastab seejärel korraldajale oma osalemise kinnituse. Seejuures ei pea saatma iga osaleja kohta eraldi kinnitust, vaid piisab ühe osaleja poolt saadetavast infost. NB! Kõik osalejate nimed tuleb veebivormis eraldi loetleda. 

7. Osalustasu puudub

8. Osaleja boonus:
Loosiauhinnad

9. Fotod

Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki laekunud fotosid Korraldaja veebilehel, sotsiaalmeedia kanalites ning turunduslikel eesmärkidel.

10. Prügi käitlemine

Korraldaja ei finantseeri ega korralda kogutud prügi vedu. Prügi kogumiskohalt käitluskohta viimise eest vastutab osaleja.

11. Üldist

Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.

12. Korraldaja õigused

12.1. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

12.2. Korraldajal on õigus edastada kõikidele osalejatele sündmuse järgselt teavituse koos tagasiside küsimustikuga. Vastav info saadetakse osaleja poolt Korraldajale antud e-posti aadressile.

12.3. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.

12.4. Korraldajal on antud juhendis õigus teha muudatusi.

12.5. Sündmusel osaledes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Stella Shaumyan

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Stella.Shaumyan@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 25.04.2021