Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ürituste kava

Heakorrakuu 2021 tegevuskava 15. aprill – 15. mai (Tallinna päev)       

Tunnuslause „Vastutus tuleviku ees" – eesmärgiks on panna inimesi kaasa mõtlema keskkonnahariduse ja ringmajanduse teemadel.

 • 14.04 
  Linnavalitsuse pressikonverents 

Abilinnapea Kalle Klandorf avab Heakorrakuu.

 • 16.04
  Digitaalne linna asutuste koristus
  Kutsume linna asutuste töötajaid leidma  kas või pool tundi, et vaadata üle e-postkast, telefon ja arvuti ning kustutada kasutuks muutunud failid, korduvad või udused pildid, seisma jäänud rakendused ning programmid.
 • 19.04 kl 12.00
  Tänavate kevadpesu avalöök
  Alustatakse suuremahulist pesu tänavatel, mis on juba talvetolmust puhastatud.  
 • 22.04, 29.04 ja 06.05 kl 15.00-18.00
  rahvusvahelisel Maa päeval algav e-seminaride seeria „Roheline maailmalinn“ Abilinnapea Kalle Klandorf avab e-seminaride seeria 22.04 kl 15.00

  Maa päeva tähistatakse kogu maailmas mitmete erinevate ürituste ja ettevõtmistega, et senisest paremini teadvustada praeguseid keskkonnaprobleeme.

  E-seminaride seeria eesmärgiks on juhtida tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja inimese rollile nii nende probleemide tekkimisel kui ka leevendamisel, tõsta nende keskkonnateadlikkust ning propageerida ringmajandust, sealhulgas korduvkasutust. Seminaride seeria toimub kolmel järjestikusel neljapäeval Zoom’i keskkonnas, à ~3 tundi. Kõik huvilised on oodatud osalema.

  I seminar: Vastutus tuleviku ees – 22.04 on Rahvusvaheline Maa päev kl 15-18.00
  Käsitletakse inimese ja looduse suhteid ning inimtegevuse mõju keskkonnale. Sealhulas arutatakse ka kliimamuutuste mõju maailmale ja Eestile, mereprügiga seonduvat, ilmastikumuutusi ning juhitakse tähelepanu inimkonna vastutusele tuleviku ees. Peaesinejaks on Toomas Trapido.

  II seminar: Rohelisem Tallinn – 29.04 kl 15-18.00
  Arutletakse, mida tähendab roheline maailmalinn Tallinn 2035 arengustrateegia vaates. Tutvustatakse Tallinna rohepööret ning Tallinna pikaajalist kliimakava. Toimub mõttevahetus linna plaanide elluviimise võimaluste ning kitsaskohtade üle.  Peaesinejaks on Helen Sooväli-Sepping.

  III seminar: Minu keskkonnateadlik elu Tallinnas – 06.05 kl 15-18.00 
 • Liitu seminariga siin: https://bit.ly/E-seminar3
 • Tutvustatakse praktilisi võimalusi, kuidas iga inimene saab oma igapäevastes tegemistes olla keskkonnateadlikum. Erinevad ringmajandusega tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid jagavad teavet enda poolt  linnaelanikele pakutavate võimaluste kohta. Antakse näpunäiteid, kust erinevate ringmajanduse küsimuste korral nõu ja abi otsida. Peaesinejaks on Reet Aus.
 • 26.04-14.05.
  Tallinna Prügijooks
  Prügijooks ehk plogging on 2016. aastal Rootsis algatatud keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teele ettejääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära panna. Osaleda võib endale sobivas kohas kõikjal üle Tallinna. Distantsi pikkus peab olema vähemalt 3 km. Rada võib läbida joostes, käies, kepikõndides, jalgrattal või muul moel. Motoriseeritud abi kasutamine arvesse ei lähe.

  NB! Tegemist ei ole võistlusega, mistõttu paremusjärjestust ei selgitata. Lisainfo osalemise kohta.
 • 03.05 kl 12.00
  Mereprügipüüdur Seabin hooaja avamine

  Mereprügist on saanud tõsine oht veekeskkonnale. Tallinna linn soovib teadvustada sellest tekkivaid probleeme ning teeb hooaja jooksul (mai-oktoober) mereprügipüüduri juures keskkonnahariduslikke tegevusi haridusasutustele. Samuti kaasab linn vabatahtlikke üliõpilasi Seabin’i tühjendamisele ja välja võetud prügi kaardistamisele ning andmete edastamiseks Seabin rahvusvahelisele projektile. Seabin’i tööga võivad kõik uudistajad tutvuda kogu hooaja jooksul Tallinna reisisadama jalakäijate kai juures.
 • 03.05-15.05.2021
  Toidujäätmete vähendamise propageerimine

  Kampaania põhisõnum on „Hoiame head toitu“ Tallinna heakorrakuu üks põhiteemadest on ringmajandus, ja sama fookus on ka toidujäätmete vähendamise kampaanial. See tähendab seda, et toit on ringluses ja me ei viska seda lihtsalt ära. Soovime teadvustada, et iga väike panus annab osa suuremasse eesmärki – iga väike samm loeb. Väärtustame toitu – näiteks: ananass kasvab kolm aastat – kui palju me tegelikult aega ja ressurssi raiskame, kui laseme ananassi mädanema minna. Kampaania viib Tallinn ellu koos Rohetiigri ja teiste toiduinitsiatiivi partneritega.

 • 15.05
  Tänavate kevadpesu lõppakord
  Tänavapesuautode paraad lõpetab kevadkoristushooaja.
 • 15.-16.05; 22.-23.05
  Ohtlike jäätmete kogumisringid
  Lisainfot täpsemate aegade ja peatuste kohta saab linnaosade lehtedest, ajalehest Pealinn ja heakorrakuu veebilehelt. Veebilehelt /est/keskkond/jaatmed  leiab info jäätmete käitlemise kohta – nii selle kohta, kus asuvad kogumispunktid kui ka selle kohta, kuidas liigiti koguda.

„Heakorra ABC“

Heakorrakuul antakse traditsiooniliselt välja infovoldik „Heakorra ABC”, mis koondab teavet linnakeskkonna, lindude-loomade, jäätmete, mänguväljakute ja kalmistute kohta. Teavikust leiab kinnistuomanikule vajalikku infot ja ka üldist teavet, kuhu pöörduda linna heakorda puudutavates küsimustes. „Heakorra ABC“ on alates heakorrakuu algusest kõigile kättesaadav Heakorrakuu veebilehelt. /heakorrakuu Sel aastal on ainult elektrooniline infovoldik.

Viimati muudetud 06.05.2021