Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Robootika lastesõimes

Robootika lastesõimes

Robootika peamine eesmärk lastesõimes on luua lastele arendav ja kaasaegne õppe-ja mängukeskkond ning laste digipädevuse alusoskuste kujundamine juba lapse varases eas. 
Millised on meie tegevused robootika läbiviimisel? Kõigepealt õpib laps 
robotitega tegutsema ning hiljem juba iseseisvalt ülesandeid lahendama, mängurõõmu kogemiseks. Kõik tegevused on planeeritud vastavalt lapse vanusele. Last suunatakse digivahendeid märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu.
Robootika on lõimitud teiste õppe-ja kasvatustegevuse valdkondadega:
keel ja kõne
-laps omandab uut sõnavara;
-suudab nimetada lihtsamate robotite nimesid.
matemaatika
-areneb orienteerumise oskus ruumis;
-geomeetriliste kujundite õppimine;
-värvide tundmine.
mina ja keskkond
-erinevate mõistete õppimine (loodusnähtused, loomad, linnud, taimed jne).
liikumine
-areneb tähelepanu ja täpsus;
-ugevnevad peenmotoorika oskused.
V
aldkonna temaatika on lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast.

Üldoskused mida laps omandab on: 
-robootika toetab lapse mõtlemist, reeglitest arusaamist;
-paraneb mälu ja keskendumisvõime.

Lastesõimes on palju erinevaid robootilisi õppevahendeid : Bee-Bot; Blue-Bot; maastikurobot, kaamera, Ozobot; LEGO Education Coding Express
raudteekomplekt koos Progetava rongiga, TTS raadioteel juhitavad autod, TTS Robotkilpkonn.  Igal õppeaastal ostame juurde uusi roboteid. 
Rühmaõpetajad osalevad koolitustel ning teevad koostööd teiste lasteaedadega.


 

Viimati muudetud 21.03.2023