Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna noorte tugiprogramm Hoog sisse

 

Vene keeles.

Noorteprogrammi eesmärk on luua usalduslik kontakt Tallinna linnas mitteõppiva või -töötava noorega, pakkudes neile tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist kooli või tööle.

Programmi põhitegevusteks on mitteõppiva või –töötava noore leidmine, kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu.

Sihtrühm
Programmi sihtrühmaks on 15–26aastased noored.

Tallinnas on 15. märtsi 2022 seisuga pea 4410 mitteõppivat ja -töötavat 15–26 aastast noort, kellest esmakordselt on nimekirjas 718 noort.  Kõige rohkem on sihtrühma noori Lasnamäel (1179), järgnevad Mustamäe ja Kesklinn (vastavalt 566 ja 653 noort).* 
*Andmed pärinevad sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR, millega Tallinna linn 1. märtsist 2019 liitus ja mis on üheks võimaluseks noortega kontakti saamisel.

Tegevuspõhimõtted
Noorteprogramm „Hoog sisse“ eesmärgiks on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine. 

Programmi raames töötavad Tallinna Haridusametis viis spetsialisti, kelle ülesandeks on otsida kontakti noortega, kes ei tööta ega õpi.
Spetsialistide tööks on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise.

Kui noor on asunud õppima või tööle, hoiavad spetsialistid noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaotaks motivatsiooni jätkata valitud teel. Aastase perioodi jooksul hoitakse noorega ühendust või kohtutakse vähemalt kord kuus.
Konsultatsioonile registreerumiseks võtke ühendust meiliaadressil: hoogsisse@tallinnlv.ee. Teenus on noortele tasuta.
Tegevust rahastatakse Tallinna linna eelarvest.
 


Lisainfo:
Kristjan Kruus
Tallinna Haridusamet
Projektijuht
E-post: 
kristjan.kruus@tallinnlv.ee 
5556 7786


Noorsootöö spetsialistid
Jana Ehasoo

Jana.ehasoo@tallinnlv.ee
5303 9040


Kairi Ansmann
Kairi.ansmann@tallinnlv.ee
525 9078


Aleksei Tervinsky
Aleksei.tervinsky@tallinnlv.ee
5330 6436


Katrin Koolmeister
Katrin.koolmeister@tallinnlv.ee
5382 0858

 

Viimati muudetud 02.09.2022