Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas

Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas

Hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas
Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet koostöös AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Medicum Perearstikeskuse ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega osalevad sotsiaalministeeriumi poolt käivitatud projektis, rakendades inimkeskset hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudelit, mis tagab senisest tõhusama koostöö sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteemi vahel.

 Strateegia „Eesti 2035 üldosa“ toob olulise trendina välja, et vanemaealiste osakaal rahvastikus suureneb, puudega inimeste arv tõuseb ja seega on vaja leida uusi lahendusi ning ajakohastada Eestis pikaajalise hoolduse süsteemi, mis ei arvesta praegu piisavalt rahvastikumuutustega ega paku abivajajatele küllaldast tuge.  

Nii nagu riigis tervikuna, kasvab eakate ja puuetega inimeste osakaal ka Tallinna elanikkonna seas ning kasvab vajadus koordineeritud teenuste süsteemi arendamiseks, mis tagaks õigeaegse abi osutamise abivajajatele.  

Projektitegevus keskendub Lasnamäe linnaosale ja selle eesmärgiks on  leida uusi lahendusi  linnaosa piirkondlikele probleemidele seoses vähese koostööga hoolekande- ja tervishoiusektori vahel ning pakkuda suure hooldusvajadusega inimestele sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Abivajadusele vastavate teenuste pakkumisega saab leevendada lähedaste hoolduskoormust, lihtsustada asjaajamist ning pikendada abivajaja kodus elamise aega. Kõik abivajajad peaksid saama vajalikku tuge/abi võimalikult kiiresti, mille eelduseks on kõikide osapoolte vaheline sujuv koostöö. 
Koordinatsioonimudeli rakendamise perioodiks on 01.02.2022 – 31.12.2022 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lähemat infot projektitegevuse kohta saab:
Projektijuht: Uku Torjus, [email protected] tel 53330946
Hoolduskoordinaator: Leelo Mägi-Vollmann [email protected] tel 57871072

Viimati muudetud 03.04.2022