Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra  määrab Tallinna Lauliku Lasteaia põhimääruse paragrahv 16. (Tallinna Linnavalitsuse 17.08.2005 määrus nr 80).

Hoolekogu moodustamise kord

(1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks sellele nimetab ühe isiku hoolekogu koosseisu haridusamet. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu haridusameti juhatajale kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu töökord

(4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töökord on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul. 

Viimati muudetud 11.07.2023