Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Humala ja Laki tn projekteerimistingimused

Humala ja Laki tn projekteerimistingimused

Humala_Laki.png
Haabersti Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet avalikustavad Humala ja Laki (Marja-Kadaka tee lõigu) tänavate projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (tänavaruumi eskiis).

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Humala ja Laki (Marja-Kadaka tee lõigu) tänavate rekonstrueerimiseks, sh tänavavalgustus ja sademevee ärajuhtimine jm tehnorajatised, ning tänavahaljastuse, jalgteede ja rattateede rajamiseks. Eskiisil on kujutatud põhimõtteline lahendusskeem, mis annab suunad tänavate edasiseks projekteerimiseks ja teeb ettepanekud tänavatega piirnevate alade detailplaneeringutes koostatud tänavaruumi lahenduste osaliseks muutmiseks.

Projekteerimistingimused ja eskiis on aluseks järgmistele projekteerimisetappidele, milles lahendatakse tänavaruumi detailne lahendus (sh ristmike ja juurdepääsude tüübid, erinevate tänava elementide nagu näiteks jalgtee, rattatee, sõidutee, bussipeatuste ja haljastuse paiknemine tänava ristlõikes, tänavamööbel, katendid, äärekivide kõrgused, tehnorajatised, vertikaalne lahendus jmt).

Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik väljapanek toimus 28. aprillist kuni 15. maini 2023 tööpäeviti Kristiine Linnaosa Valitsuse ruumides Metalli tn 5 (infolaud), Haabersti Linnaosa Valitsuse ruumides Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaali infoletis (E. Vilde tee 118)
Projekteerimistingimused ja eskiis
Projekteerimistingimused nr 202211802-05943
Lisa 1. Humala ja Laki tänavate linnaruumilised tingimused
Lisa 2. eskiisi seletuskiri 
Lisa 2.1 asendiskeem (koondplaan)
Lisa 2.2. asendiskeem (Laki tänav)
Lisa 2.3 asendiskeem (Humala tänav)
Visualiseeringu joonised

Humala tn (Paldiski mnt - Marja tn)
Laki&Humala_01.jpg
Laki tn (Marja tn - Värvi tn)
Laki&Humala_02_1.jpg
Laki tn (Värvi tn - Kadaka tee)
Laki&Humala_03_0.jpg

Samuti projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170428 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, oli õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti aadressitel [email protected] või [email protected] või [email protected] või posti teel eelnimetatud linnaosade aadressidel. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg oli 15. mai 2023.

Projekteerimistingimuste eelnõud ja eskiisi tutvustav avalik arutelu toimus 06. juunil 2023 algusega kell 17.30 Kristiine linnaosa valitsuse esimese korruse saalis (Metalli tn 5).
 

Viimati muudetud 19.06.2023